Prohlášení starostky MČ Praha 3 Vladislavy Hujové k události ze dne 6. 2. 2016

V Praze 3, Jeseniově ulici č. 60, kde je umístěno Autonomní sociální centrum Klinika, došlo v sobotu k incidentu, kdy byla rozbita okna a do vnitřních prostor byla vhozena pyrotechnika. Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová rozhodně odsuzuje jakoukoliv formu násilí a na pondělní dopoledne svolala k jednání bezpečnostní grémium, kterého se účastnili zástupci Městské policie, Policie České republiky i Hasičského záchranného sboru.

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová: „Řešení243515_120950_IMG_8430 uprchlické otázky se nesmí přenášet do ulic a ohrožovat bezpečnost našich občanů. Je na nejvyšších politických reprezentantech státu, aby odpovědně přistoupili k řešení uprchlické krize v součinnosti s Evropskou unií.Apeluji na zodpovědnost napříč politickým spektrem. Fenomén uprchlické krize nelze řešit v rovině emocí a polarizovat společnost s vidinou získávání snadných politických bodů. Je třeba přikročit k hledání racionálního řešení, protože žijeme ve středu Evropy a řešení tohoto problému není rozhodně černobílé. Na jedné straně v ulicích vidíme extrém vedený strachem a nenávistí, na straně druhé až naivní vstřícnost. Nesmíme dovolit, aby se boj těchto dvou extrémních skupin nekontrolovaně přenesl do ulic a ohrožoval bezpečnost obyvatel.

Dům v Jeseniově ulici č. 60, který v loňském roce pronajal soukromé osobě Úřad státu ve věcech majetkových pro potřeby Autonomního sociálního centra Klinika, byl prvním místem těchto střetů. Byla bych velmi nerada, aby se pouliční střety levicového a pravicového extremismu odehrávaly zde a docházelo tak k ohrožení občanů Prahy 3. S uživateli Kliniky se setkáváme většinou na zasedáních ZMČ, kam přicházejí s žádostí o politickou podporu tohoto projektu. Nemají však zájem se zapojit do systému podpory neziskových organizací. Klinika organizuje mnoho zajímavých projektů, které jsou inspirací i pro jiné neziskové organizace. Tyto činnosti ostatní spolky bohužel nemohou vykonávat, neboť na rozdíl od Kliniky, která nemá právní subjektivitu, jsou vázány platnými právními předpisy. Městská část Praha 3 svoji dotační politikou dlouhodobě podporuje činnost neziskových organizací a velmi si vážím dobrovolnické práce lidí takto zapojených, protože zaplňují právě ten prostor, kam nedosáhne státní správa nebo samospráva.

Já, jako starostka, mám pouze omezené pravomoci. V tuto chvíli mi jde primárně o bezpečnost občanů naší městské části. Požádala jsem policii, aby zvýšila opatření směřující k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti našich občanů, a to také v souvislosti s tím, že právě probíhá 23. ročník Žižkovského masopustu a v úterý se koná masopustní průvod, kterého se každoročně účastní kolem 4 000 lidí.

Jsem tím, co se stalo znepokojena. Proto apeluji na politickou reprezentaci naší země, aby událost, která se nyní týká naší městské části Praha 3, se v budoucnu nepřenesla i do dalších míst ČR.