Pojďme spolu oslavit svátek dětí

Na první červnový den připadá každoročně Mezinárodní den dětí, který má upozorňovat na potřeby a práva dětí. Je to den, kdybychom si měli také připomínat význam dětí pro budoucnost.

Svůj život by děti měly prožít bez strastí a útrap. Není to jen přáním rodičů, ale přáním celé společnosti, ochránit je od nebezpečí a všeho zlého, co by je mohlo potkat. Většina rodičů věnuje výchově maximální nasazení, protože v ní vidí poslaní a smysl svého života. Mezinárodní den dětí je pro mnohé možnost zamyslet se nad společným soužitím s dětmi, nad jejich budoucností i nad tím, kolik času strávíme jen povídáním s nimi o jejich problémech, radostech nebo křivdách, které pociťují intenzivně jako dospělí. Stejně důležité je i to, jak často trávíme volný čas s dětmi venku, a ne jen když jsme uzavření doma s elektronikou a jinou technikou, kterou nabízí naše moderní doba. Proto se mimo jiné konají při té příležitosti různé sportovní aktivity, zajímavé kulturní akce a jiná zábava. I třetí městská část připravila pestrý program, který si mohou užít děti i dospělí během různých her, plnění sportovních soutěží nebo vědomostních kvízů. Možná na konci Dětského dne všichni poznáme, že to pravé životní obohacení spočívá právě v tom, jak moc se našim dětem umíme věnovat.

Proto mi dovolte, abych vás pozvala na Dětský den na Pražačce 29. května, kde spolu oslavíme svátek dětí.