Metra D se na Žižkově nevzdáme

 Příprava velkých dopravních staveb, jako je vnitřní a vnější dopravní okruh Prahy nebo metro, je velmi náročný dlouhodobý proces, který by měl probíhat kontinuálně. Stávající vedení Prahy nechalo tzv. odborně ověřit, že metro D na Žižkov vést nemá a trvale je možné zajistit obsluhu celého území tramvajemi. Zároveň však není možné vrátit tramvaj do Husitské a Koněvovy ulice. Na druhou stranu pražské vedení rozhodlo o stavbě metra D do Písnice. Co na tom, že Praha nemá zajištěny pozemky, na kterých by měly být výstupy z metra. Dvacet let jsou v územním plánu prověřeny a vyznačeny územní rezervy na budoucí stanice metra na Prokopově náměstí, nákladovém nádraží, na Jarově vedle kolejí VŠE a dále na Harfě. Přesto se již neobjevují v návrhu metropolitního plánu. Jsem pevně rozhodnuta, že si naději na  metro vzít nedáme. Přestože zastupitelstvo městské části prosazuje metro D, tak zvažuji, že u  příležitosti podzimních komunálních voleb uspořádáme referendum nebo petiční akci, aby byly územní rezervy i v novém metropolitním plánu a naděje na metro na Žižkově zůstala zachována.

Vladislava Hujová, starostka

www.facebook.com/vladislava.hujova