Kostel Nejsvětějšího srdce Páně si zaslouží být na seznamu UNESCO

Ve středu 22. června v blízkosti kostela Nejsvětějšího srdce Páně byla vysazena památná lípa jako připomínka nadstandartních česko-slovinských vztahů. Městská část Praha 3 udržuje se Slovinskou republikou dlouhodobé přátelství a poskytuje ji maximální podporu a součinnost při zpracování podkladů pro zápis kostela Nejsvětějšího srdce Páně do UNESCO.

Přestože se to na první pohled nezdá, naše země má se Slovinskem mnoho společného. Není to jen příbuzný jazyk a kultura, ale i společná minulost – počátky spolupráce sahají dokonce do dob Sámovy říše, během panování krále Přemysla Otakara II. náležela některá území dnešního Slovinska Koruně české. V období národních přerodů, kdy se Slované začali cítit vymezeni v rámci Rakouska-Uherska, se Češi a Slovinci ovlivňovali politicky, umělecky, ale i architektonicky. Vyvrcholením těchto vztahů je spjato se jménem architekta světového formátu. Jože Plečnik doopravdy přiblížil svým uměním obě metropole Lublaň a Prahu a vtisknul jim svůj charismatický a nezaměnitelný rukopis.

Naše městská část má to štěstí, že na svém území má architektonický skvost celopražského významu – kostel Nejsvětějšího srdce Páně slovinského architekta Jože Plečnika. Impozantní chrám na náměstí Jiřího z Poděbrad je příkladem jedinečné umělecké práce, která si zaslouží, aby se dostala na seznam UNESCO. Pro městkou část je dlouhodobou prioritou obnova kostela. V minulosti finančně pomáhala a stále pomáhá s opravami, rekonstrukcemi nebo restaurátorskými pracemi, které kostel během své skoro devadesátileté existence vyžaduje. V blízkosti chrámu také městská část zřídila informační centrum, které kromě jiných služeb slouží k tomu, aby seznámila veřejnost s historií a uměleckou kvalitou kostela. Již v minulosti se zde konaly výstavy a přednášky, které měly za cíl přiblížit osobnost Jože Plečnika a jeho dílo. V této práci bude pokračovat i po naplánované letní rekonstrukci, kdy novou podobu dostane nejen Plečnikův salónek, ale také nový suterénní prostor, s nímž se počítá s využitím pro podporu kulturního života v Praze 3. Prezentace, tematické projekce, besedy  a jiné aktivity jistě přiblíží další nové informace týkající se budoucnosti našeho slovutného chrámu.

Zasazení stromu v blízkosti kostela Nejsvětějšího srdce Páně je trvalým odkazem na přátelství se Slovinskem a připomínkou blízkých vztahů, o nichž jsem přesvědčena, že nikdy neskončí.