Jaroslav Seifert se vrací na Žižkov

Jaroslav Seifert miloval Žižkov natolik, že se ve svých vzpomínkách k němu neustále vracel a uměl tuto čtvrť jako nikdo jiný ve své poezii zvěčnit, a to neskonale láskyplným způsobem. Těší mě, že náš žižkovský rodák se konečně dočká důstojného pomníku,

…To slovo letělo jako pták do sítě hvězd… Verš ze Seifertovy básně Prosinec 1920 lemuje výtvarné dílo sochaře Jana Roitha, které má podobu stužky v otevřené knize Žižkova a zároveň svým obrysem připomíná iniciálu básníkova jména. Jaroslav Seifert po celý svůj život zůstal věrný životu plnému lásky a porozumění. Vytvořil dílo nesmírných uměleckých a lidských kvalit, dílo, jež v toku času přetrvá na věky věků. Jeho první sbírky zachycovaly Žižkov jako čtvrť, do jisté míry nepoznanou v její malebnosti a živelnosti.  Jako by básník věděl, že Žižkov zůstane Žižkovem a svoje kouzlo nikdy neztratí. Proto jsem od začátku byla nadšená představou, že tento velikán české literatury a „žižkovský vlastenec“, jehož verše zůstávají natrvalo v srdci, bude mít na Žižkově poctu, která bude odhalena k příležitosti jeho 115. výročí narození.
Cesta k vybudování pomníku nebyla přímočará. Přestože myšlenka – vytvořit trvalou připomínku k básníkově poctě – zde již v minulosti byla, k realizaci došlo díky cílevědomé občanské iniciativě. Tímto bych ráda poděkovala rodině Kočí, která vlastní pozemek v ulici Chelčického, že dala podnět k tomu, aby se v rušné ulici u tramvajové zastávky Lipanská objevilo výtvarné dílo, které kolemjdoucí donutí v uspěchaném všedním dni k zamyšlení. Jsem ráda, že na základě mého podnětu zastřešilo České centrum Mezinárodního Pen klubu realizaci plastiky k poctě Jaroslava Seiferta prostřednictvím zřízení Nadačního fondu. Díky osvícenosti a porozumění partnerů a sponzorů se podařilo zajistit dostatečné finanční prostředky na vybudování výtvarného díla, které zároveň zušlechtí veřejný prostor. Není také náhodou, že ve stejný den, kdy bude odhalen památník, bude zapsána do Knihy cti Prahy 3 dcera básníka Jana Seifertová-Plichtová.

Proto mi dovolte, abych Vás pozvala na slavnostní odhalení pocty Jaroslava Seiferta, které se koná od 19. září od 10 hodin v Chelčického ulici 2 na Žižkově.