Historie se musí neustále připomínat

V květnu si celý svět opět připomene konec 2. světové války. Války, která změnila navždy moderní dějiny, zasáhla do života každé rodiny, přinesla dosud nepříliš známé pojmy jako holocaust a genocida. Přinesla něco, co bohužel platí pro současnost: nepochopení, jak člověk může druhému ublížit bez racionálního důvodu. Proto je nutné si minulost neustále připomínat, přestože by na ni chtěli mnozí raději zapomenout. V ohrožení jsou hlavně nejmladší generace, které ztrácejí pojem o hrůzách, které museli prožít v mnoha případech i jejich předkové. Vítám jakékoli  edukační programy, jako je Post Bellum, kde se žáci setkávají tváří v tvář s přímými pamětníky a pátrají po jejich minulosti. Vítám pietní akce, které se konají u příležitosti oslav konce 2. světové války, protože i ty vyvolávají emoce a uctívají hrdiny, na které se nesmí zapomenout. I na území Prahy 3 se tvrdě bojovalo, zejména na Pražačce, kde se ukrývala v budově gymnázia posádka SS, která povraždila nevinné rukojmí.  Oběti bojů Pražského povstání nesmí být nikdy zapomenuty.

Proto mi dovolte, abych Vás pozvala na pietní akt 5. května, kde na nádvoří Základní školy Na Pražačce v 11 hodin vzdáme  velký dík těm, kteří pro vlast riskovali a často přinesli oběť nejvyšší.

Vladislava Hujová, starostka