Historie se musí neustále připomínat

V květnu si celý svět opět připomene konec 2. světové války. Války, která změnila navždy moderní dějiny, zasáhla do života každé rodiny, přinesla dosud nepříliš známé pojmy jako holocaust a genocida. Přinesla něco, co bohužel platí pro současnost: nepochopení, jak člověk může druhému ublížit bez racionálního důvodu. Proto je nutné si minulost neustále připomínat, přestože by na ni chtěli mnozí raději zapomenout. V ohrožení jsou hlavně nejmladší generace, které ztrácejí pojem o hrůzách, které museli prožít v mnoha případech i jejich předkové. Vítám jakékoli  edukační programy, jako je Post Bellum, kde se žáci setkávají tváří v tvář s přímými pamětníky a pátrají po jejich minulosti. Vítám pietní akce, které se konají u příležitosti oslav konce 2. světové války, protože i ty vyvolávají emoce a uctívají hrdiny, na které se nesmí zapomenout. I na území Prahy 3 se tvrdě bojovalo, zejména na Pražačce, kde se ukrývala v budově gymnázia posádka SS, která povraždila nevinné rukojmí.  Oběti bojů Pražského povstání nesmí být nikdy zapomenuty.

Proto mi dovolte, abych Vás pozvala 29. dubna na koncert houslového virtuosa Václava Hudečka k příležitosti 72. výročí ukončení 2. světové války v Národním památníku na Vítkově.

Zároveň Vás zvu na pietní akt 5. května, kde na nádvoří Základní školy Na Pražačce v 11 hodin vzdáme  velký dík těm, kteří pro vlast riskovali a často přinesli oběť nejvyšší.

Vladislava Hujová, starostka