Skautský vůdce a bojovník proti komunismu Eduard Marek v Knize cti

Starostka Vladislava Hujová přivítala v úterý 9. srpna na žižkovské radnici člena čestného Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu Velena Fanderlika pana Eduarda Marka, který připojil svůj podpis do Knihy cti. Za celoživotní práci a statečnost mu při této slavnostní příležitosti poděkoval také zástupce starostky Josef Heller a hudebník Jiří Hošek, který zápis do Knihy cti inicioval.

Eduard Marek, který se od mládí aktivně věnoval skautingu, pochází ze Žižkova, kde se roku 1917 narodil a jeho dětství a mládí je s touto svéráznou čtvrtí nerozlučně spojeno. Ne nadarmo jej dodnes skauti titulují jako kluka ze Žižkova a znám je také pod skautskou přezdívkou Hroznýš.

V 17 letech vstoupil do skautského katolického sboru Legio Angelica. O rok později složil svůj skautský slib a následně se na Žižkově ujal vedení družiny Čápů sboru Legio Angelica.

V roce 1936 nastoupil jako dobrovolník k prvnímu leteckému pluku T. G. Masaryka na pražské letiště Kbely. Po výcviku absolvoval poddůstojnickou školu v Chebu, poté byl přidělen k velitelství pluku opět do Prahy a nakonec pomáhal letecký pluk stěhovat do Hradce Králové, kde ho v září 1938 zastihla mobilizace československé armády.

Po návratu do civilního života vedl otcovu realitní kancelář na žižkovském Havlíčkově náměstí.  V té době začal tajně pomáhat ohroženým Židům – doručoval jim peníze a materiální pomoc. Později byl však prozrazen a zatčen gestapem. Zásluhou tlumočníka, kterému se podařilo jeho tajnou pomoc vysvětlit a přeložit jako „obchodní činnost“, neskončil v koncentračním táboře a trest si odpykal ve věznici na Pankráci a v Jihlavě.

Po válce se i nadále věnoval skautingu – na Žižkově založil spolu s Aloisem Vlachem středisko Junáka – Pochodeň.

Po komunistickém puči v únoru 1948 založil odbojovou skupinu, která se snažila zajistit pomoc pronásledovaným či jejich rodinám a organizovat přechody přes hranice. Napojena byla i na francouzskou tajnou službu. Skupina však byla prozrazena a Marek byl odsouzen za protistátní činnost na 10 let. K 11 letům žaláře byla odsouzena i jeho manželka. Z vězení, které strávil v lágrech při uranových dolech, se Marek dostal po sedmi letech a znovu se ilegálně věnoval skautingu.

Po listopadu 1989, při obnově činnosti Junáka, byl znovu zvolen do funkce předsedy obvodní rady Junáka Prahy 2. Eduard Marek se stále angažuje také ve Společnosti křesťanů a Židů, Konfederaci politických vězňů, účastní se skautských setkání a píše své paměti. Je aktivním členem Klubu přátel Žižkova a držitelem řady skautských vyznamenání a medailí.