Setkání odborníků připomnělo mimořádnou hodnotu Plečnikova díla

Ve dnech 28. a 29. května proběhlo odborné kolokvium s názvem Mimořádná hodnota Plečnikova díla na příkladu kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Akce se konala v informačním centru Městské části Praha 3, která byla hlavním organizátorem kolokvia. Pořádání akce podpořil také grant Ministerstva kultury ČR.

270265_140398_kolokvium_6488.jpg

Cílem dvoudenního setkání odborníků bylo vytvoření platformy pro odbornou diskuzi mezi historiky a teoretiky architektury, odborníky na památkovou péči a turistický ruch, a to nad možnostmi nominace sériového česko-slovinského statku na seznam světového dědictví UNESCO. Česká strana do této mezinárodní nominace vstupuje právě s kostelem Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech a Slovinsko nominuje dalších pět Plečnikových staveb v Lublani. Odborná diskuze pomohla určit a pojmenovat výjimečné univerzální hodnoty Plečnikovy stavby v Praze.

270303_140400_kolokvium_6636.jpg

Významným účastníkem kolokvia byl slovinský historik architektury a mezinárodně uznávaný odborník na Plečnikovo dílo – Damjan Prelovšek. Mezi dalšími vystoupili mimo jiné i doc. Jiří T. Kotalík, emeritní rektor AVU, ing. arch. Ondřej Šefců, vedoucí Pražského odborného pracoviště NPÚ a doc. Martin. Horáček z Ústavu architektury VUT v Brně. Dále přednášeli doc. J. Štulc z ICOMOS, ing. R. Chaloupka, vedoucí kanceláře UNESCO na pražském magistrátu, ing. arch. Ivan Vavřík a ing. arch. Daniela Šovarová. V průběhu byl promítnut i film České televize Šumný Plečnik od Davida Vávry a Radovana Lipuse. Akci osobně zahájila starostka Prahy 3 ing. Vladislava Hujová, ředitel Odboru památkové péče Ministerstva kultury Mgr. Jiří Vajčner a náměstek generální ředitelky pro památkovou péči NPÚ Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (ivv)

270284_140399_kolokvium_6573.jpg