Senioři v naší městské části mají svého ombudsmana jako jediní v Praze

Početná skupina našich spoluobčanů ve věku nad 65 let má specifické potřeby vyplývající z životního stylu, zdravotního stavu a celkového zařazení do společnosti. Tito obyvatelé městské části jsou mnohdy ohroženi v prosazování a hájení svých práv a zájmů, jsou také ve zvýšené míře znevýhodněni v oblasti materiálně-sociální, bytové, zdravotní a další. Potřeby a problémy seniorů žijících na území MČ Praha 3 jsou jedna z hlavních priorit sociální politiky. Institut ombudsmana pro seniory je tedy nejenom službou, která mnohým ulehčí život a poskytne konkrétní pomoc, ale pomůže také lépe zmapovat potřeby a zájmy této skupiny obyvatel.

370270_194762_ombudsmanka_1245.jpg

Praha 3 má jako jediná městská část svého ombudsmana pro seniory, který funguje od října loňského roku na základě usnesení Rady městské části. Inspirací ke zřízení tohoto institutu byla dobrá praxe v okolních zemích, u nás je tato služba tedy ojedinělou novinkou. Za téměř rok činnosti tyto služby vyhledalo 127 seniorů. Obrátit se na ombudsmana mohou lidé s problémy, jako je bytová situace, dluhové poradenství, problematika dědictví, sousedské problémy, i problémy rodinné, poradenství v oblasti sociálních dávek a služeb, vlastně vše, co souvisí s běžným životem. Pomoc v konkrétních případech se ombudsman snaží zajistit ihned a ve složitějších záležitostech kontaktuje právničku.

Pro kontakt s ombudsmanem lze využít telefonickou linku: 222 116 451, či ombudsmana osobně navštívit ve stanovených  úředních hodinách. A to v úterý 10,00, - 14,00 hod. na ÚMČ Praha 3, Seifertova 51 a ve čtvrtek 10,00 – 14,00 hod. v Informačním centru Praha 3, Milešovská 1.  Dále potom v centru Mamma HELP Praha 3, Koněvova 150 taktéž ve čtvrtek 10,00 – 14,00 hod. Byl zřízen také speciální e-mail: ombudsmanproseniory@praha3.cz. Služby ombudsmana vyhledávají senioři nejčastěji  na ÚMČ Praha 3, přibližně ve stejné míře nyní navštěvují  Informační centrum a centrum Mamma HELP. Návštěva ombudsmana je možná také v domácím  prostředí.