V rámci dlouhodobé koncepce Městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

 • Buková 16, 18 Buková 16, 18, 20, 22, 24
  05.02.2018

  „Stavební úpravy za účelem zateplení obvodového a střešního pláště bytových domů, k.ú. Žižkov, Buková 16, 18, 20, 22 a 24, Praha 3“ byly dokončeny a úspěšně předány na konci měsíce dubna 2... Celý článek

 • Jeseniova 15 17 Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25
  05.02.2018

  „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25“ byly zahájeny koncem září 2016 na podkladě vydaných stavebních povolení k architektonickému a projekčnímu návrhu... Celý článek

 • Jeseniova 37 Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5
  05.02.2018

  „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5“ byly zahájeny koncem září 2016 na podkladě vydaných stavebních povolení k architektonickému a projekčn... Celý článek

 • Sabinova 8 10 Rokycanova 18, Sabinova 8, 10, Českobratrská 7, 9, 11
  05.02.2018

  „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8, 10, Českobratrská 7, 9, 11“ byly zahájeny v březnu 2017 na podkladě vydaných stavebních povolení k architektonickém... Celý článek

 • Roháčova 36 38 40 Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44
  05.02.2018

  Výběrové řízení bylo vypsáno v září 2016. Na základě opodstatněných důvodů se zadavatel rozhodl v souladu se zákonem nepokračovat v zadávacím řízení a zadávací řízení zrušil. Nové výběrové řízení v&n... Celý článek

 • Ondříčkova 33 35 (2) Ondříčkova 31, 33, 35, 37
  05.02.2018

  Projektový ateliér BOMART spol. s r.o., Praha 4 dokončuje projektovou a inženýrskou přípravu stavby. Aktuálně se čeká na vydání územního souhlasu k úpravám vnitrobloku a následné dopracování... Celý článek

 • Ostromečská 7, 9 Roháčova 46, 48, Ostromečská 7, 9
  05.02.2018

  Vzhledem k nutnosti posečkání s realizací oprav těchto objektů na dokončení úvodní etapy prací na domech Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44, zejména v souvislosti s navazujícím řešením komunikací a nově ... Celý článek

 • Blahoslavova 6 8 10 Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30
  05.02.2018

  Aktuálně projektanti z ateliéru OMEGA project s.r.o., Praha 6 řeší s odborem výstavby kolizi vydaného územního rozhodnutí s projekčním řešením oprav vnitrobloku Jeseniova x Roháčova. V souvislost... Celý článek

 • Táboritská 22 Táboritská 22, 24, 26
  05.02.2018

  Vyskytly se problémy při dokončování projektu, když jeden ze zúčastněných orgánů státní správy v rámci připomínek ke stavebnímu řízení a umístění stavebních jeřábů za objekty postupuje v rozporu se sv... Celý článek

 • Kubelíkova 32, 64, 66 Kubelíkova 60, 62, 64, 66
  05.02.2018

  Aktuálně probíhají projekční práce zajišťované projekčním ateliérem MS architektura & design s.r.o. Praha 5 s předpokládaným termínem získání stavebního povolení v polovině roku 2018. Další bližš... Celý článek

 • web Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35
  05.02.2018

  „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35“ byly zahájeny koncem srpna 2016 na podkladě vydaných stavebních povolení k architektonickému a projekčnímu návrh... Celý článek