Kritéria výběru architektonického řešení budoucího Domu sociálních služeb u ulici K Lučinám

V KC Vozovna je do konce května 2017 připravena stručná prezentace projektu a anketní lístek k vyplnění. Anketu je také možné vyplnit on-line zde

Uchazeči:

A:
ABM architekti s.r.o.
Ing. arch. Petr Bouřil
Ing. arch. Ing. Marek Dohelský
Ing. arch. Filip Fišer
DSS_návrh_A

B:
ATELIER 8000 spol. s r.o.
Ing. Martin Krupauer
Ing. arch. Pavel Kvintus
Ing. arch. Dominik Pleva

DSS_návrh_B
C:
FADW, s.r.o.
Ing. arch. Jan Fousek
Ing. arch. Daniel Pexa
DSS_návrh_C

Kritéria výběru architektonického řešení Domu sociálních služeb

Předložená řešení byla hodnocena dle následujících 7 kritérií a v rámci jednání byla kolektivně hodnocena předložená řešení v intervalu 0 až 100 bodů.

Při projednání bylo rámcově čerpáno z Doporučeného standardu kvality pro domovy pro seniory vydaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky - ZDE


Kritérium Popis
Klientská "vlídnost" Jakým způsobem prostředí objektu zajišťuje:
 • soukromí obyvatel
 • dostupnost péče, tj. dostupnost a blízkost odborného personálu
 • prostory pro společné činnosti a společenské kontakty
 • eliminaci bariér – v pohybu, komunikaci, orientaci v prostředí
Flexibilita řešení - změny potřeb Jak objekt umožňuje:
 • změny v režimu péče z hlediska intenzity a používaných metod bez toho, aby dopadaly na kvalitu života obyvatel, tj. intenzita metody péče následují potřeby klienta a nikoliv, aby klient se svými potřebami následoval režimová a organizační opatření v objektu.
Efektivita řešení z hlediska provozu služby

Jak objekt umožňuje:

 • efektivní práci personálu přímé péče z hlediska ergonomie stavby v prostředí, kde pečuje o obyvatele
 • zázemí pro hygienu, odpočinek personálu (především, zda není prolnuto s prostředím klientů)
 • výkon pomocných, administrativních a dalších činností v objektu bez vlivu na komfort obyvatel
Přínos pro lokalitu

Co a jak objekt přináší do lokality:

 • Služby
 • Veřejný prostor
 • Estetické řešení
Provozní zátěž pro lokalitu

Nakolik může objekt zatížit lokalitu:

 • Provozy uvnitř objektu – péče, gastro, prádlo,
 • Pohybem osob – klienti, personál, návštěvy
Řešení dopravní situace

Nakolik objekt a jeho provoz ovlivní dopravní situaci:

 • Z hlediska počtu parkovacích míst
 • Z hlediska dopravních omezení – zvýšení či snížení intenzity provozu a jeho řešení
"Zábor" veřejného prostoru

Nakolik objekt ovlivní stávající veřejný prostor:

 • Rozsah záboru veřejného prostoru
 • Obsah záboru – co je do prostoru navrženo
 • Nakolik rozsah a obsah záboru umožňuje sdílení s běžným životem lokality

Bodové hodnocení:

Kritérium Uchazeč A Uchazeč B Uchazeč C
Klientská "vlídnost" 70 50 90
Flexibilita řešení - změny potřeb 50 60 90
Efektivita řešení z hlediska provozu služby 70 70 90
Přínos pro lokalitu 70 80 80
Provozní zátěž pro lokalitu 50 70 90
Řešení dopravní situace 70 70 90
"Zábor" veřejného prostoru 70 30 90
Sumář 450 430 620

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části, na svém jednání 8. 2. 2017,  schválila toto usnesení: „Všechny předložené a prezentované návrhy splnily věcné zadání z hlediska provozně-technických a hmotových požadavků. Při porovnání třech návrhů doporučuje Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ jako nejvhodnější z hlediska kvality řešení provozně-technické funkčnosti variantu prezentovanou společností FADW architektonická kancelář.“ (Usnesení č. 69 ze dne 15. 02. 2017 – „Doporučení komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 z 8. 2. 2017“)

Související dokumenty