Dům sociálních služeb má vyrůst v ulici K Lučinám, v místě bývalých jeslí, na obecním pozemku určenému územním plánem pro veřejnou vybavenost. Sloužit má občanům Prahy 3, kterým by umožnil důstojně dožít v lokalitě, na kterou jsou zvyklí a kde žili většinu života. Nabídnout by měl 127 lůžek a další služby včetně denního stacionáře nebo fyzioterapeutické péče. Jeho výstavbou chce Praha 3 pokračovat v nastaveném vysokém standardu sociální péče o své občany.

Pozvánka na diskuzi k architektonickému návrhu Dům sociálních služeb

Zástupci starostky městské části Praha 3 Ivan Holeček a David Gregor si vás dovolují pozvat na společnou diskuzi 29. března od 18 hodin do Střední odborné školy stavební a zahradnické v ulici Učňovská k architektonickému návrhu "Dům sociálních služeb".

Třetí městská část plánuje vybudovat na Jarově v ulici K Lučinám na místě bývalých jeslí zařízení pro seniory vyžadující celodenní sociálně zdravotní péči – Dům sociálních služeb.  Kapacita zařízení přispěje k pokrytí potřebných služeb pro tuto cílovou skupinu na další desetiletí. V objektu je počítáno mimo jiných například s dětským centrem a kavárnou.

letak alzheimer„Chceme, aby objekt byl moderní, ale zároveň citlivě zasazen do okolního prostředí a poskytoval služby jak seniorům Prahy 3 z hlediska sociálně zdravotní péče, tak pro obyvatele okolních domů,“ uvedl místostarosta pro investice Ivan Holeček s tím, že projekt počítá například s kavárnou, která bude přístupná všem a dalšími službami. „Sami občané si nicméně rozhodnou o tom, co by si přáli, aby nově postavený objekt poskytoval. Jejich připomínky a nápady budou následně zapracovány. Čím více bude zařízení otevřeno okolí, tím lépe pro klienty, tak pro veřejnost,“ sdělil Holeček. Dle něj projekt počítá i s parkovou úpravou okolí a celkovým urbanistickým zkvalitněním lokality. „Nejen o tom chceme s občany před zahájením výstavby diskutovat.“letak alzh 2

V tuto chvíli má Praha 3 k dispozici pro seniory 90 míst v Ošetřovatelském domě. „Péče začíná tím, že se o seniory snažíme postarat doma prostřednictvím pečovatelské služby. Když nezvládají samostatné bydlení, mohou si zažádat o byt v Domě s pečovatelskou službou a následně pak v domově pro seniory. Jde o součást koncepce sociální péče o občany Prahy 3,“ vysvětlil místostarosta pro sociální služby David Gregor. „Pobytová forma sociálně zdravotních služeb je nezbytná především v případech, kdy člověk potřebuje péči 24 hodin denně. Kapacity tohoto druhu služeb v Praze, a trojku nevyjímaje, zdaleka neodpovídají potřebám obyvatel,“ dodal předseda komise pro sociální politiku a zdravotnictví Martin Žárský.

V únoru byly posouzeny tři architektonické návrhy, které vyhovovaly zadaným parametrům. Komise pak jeden doporučila k dalšímu projednání. „Všechny předložené a prezentované návrhy splnily věcné zadání z hlediska provozně-technických a hmotových požadavků. Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části nicméně vybrala nejvhodnější variantu,“ uvedl Holeček.

Nový dům oživí jarovskou lokalitu, která do jisté míry reprezentuje padesátiletou historii československých sídlišť. Na přípravě výstavby pracuje radnice už dva roky. Hotova je například studie proveditelnosti, která posuzuje, zda je projekt ekonomicky zvládnutelný. Nyní probíhá příprava výběru provozovatele služeb v zařízení. Celkové náklady na výstavbu by neměly překročit dvě stě milionů korun.

 

PROGRAM

18:00 Úvodní slovo (Ivan Holeček a David Gregor)

18:10 Priority rozvoje kapacit sociálních služeb na Praze 3 (Vladimír Beran)

18:20 Kritéria posouzení vhodnosti řešení (Martin Žárský, Martina Chmelová)

18:30 Prezentace architektonického návrhu - ateliér FADW

19:00 Diskuse