Dům sociálních služeb má vyrůst v ulici K Lučinám, v místě bývalých jeslí, na obecním pozemku určenému územním plánem pro veřejnou vybavenost. Sloužit má občanům Prahy 3, kterým by umožnil důstojně dožít v lokalitě, na kterou jsou zvyklí a kde žili většinu života. Nabídnout by měl 127 lůžek a další služby včetně denního stacionáře nebo fyzioterapeutické péče. Jeho výstavbou chce Praha 3 pokračovat v nastaveném vysokém standardu sociální péče o své občany.

Občané diskutovali nad architektonickým návrhem Domu sociálních služeb

Zástupci starostky Ivan Holeček a David Gregor pozvali na středeční večer 29. března obyvatele Trojky k první veřejné debatě na téma Dům sociálních služeb na Jarově.

V pěkně naplněném sále Střední odborné školy stavební a zahradnické vyslechli účastníci nejprve informace pracovníků radnice o stávajícím stavu sociálních služeb na Praze 3 a prognózu na budoucí léta.

Následovala prezentace architektonické studie. Architekti Jan Fousek a Daniel Pexa z ateliéru FADW, kteří uspěli ve výběru ze tří návrhů architektonické studie, podrobně vysvětlili svůj návrh a doplnili ho promítáním obsáhle vizualizace. _DSC0276001

Ve druhé části programu se rozvinula bohatá a chvílemi i velmi živá, až emotivní diskuze. Většina diskutujících se shodla na tom, že Dům sociálních služeb Praha 3 opravdu potřebuje, nicméně hlasitě apelovali na to, aby byl postaven v jiné lokalitě. K tomu Ivan Holeček opakovaně připomínal: „Plně rozumím vašemu přání zachovat pozemek určený k zástavbě jako volnou zelenou plochu, ale Praha 3 má ze zákona povinnost sociální služby zajišťovat a bez tohoto Domu sociálních služeb toho nebude brzy v požadované míře schopna. Žel, jiný pozemek ve vlastnictví městské části, který by byl k této stavbě využitelný, nemáme.“

_DSC0287001Řada dalších otázek směřovala k míře zastínění bytů v okolních domech. Přítomní architekti ujistili, že míra zastínění bytů je zcela v normě a odpovídá pražským stavebním předpisům. Budova by dokonce mohla být i o 1-2 patra vyšší a pořád by ještě předpisům vyhovovala.

Občané rovněž živě diskutovali o problému nedostatku parkovacích stání v lokalitě Jarova a vyjadřovali obavy, že postavením Domu sociálních služeb se situace s parkováním ještě zhorší. Architekti upřesnili, že architektonický návrh je koncipován tak, aby nedošlo v okolí domu k úbytku veřejných parkovacích míst. Připustili současně, že studie nepočítá se vznikem dalších veřejných míst pro parkování, to ale nabylo součástí zadání architektonické soutěže. Ivan Holeček k tomu uvedl, že radnice tuto situaci zná a ve spolupráci s architekty bude hledat řešení. _DSC0266001

Závěrem živé debaty, které se protáhla dlouho za předpokládaný konec, poděkoval Ivan Holeček všem za účast a ujistil, že všechny písemně předložené připomínky budou pečlivě zpracovány a pracovníci radnice je budou při dalším upřesňování návrhu zohledňovat. Nakonec zdůraznil: „Toto byla první veřejná debata na toto téma, budou následovat další a věřím, že se nám nakonec podaří najít takové řešení, které bude přijatelné i pro obyvatele Jarova.“

text a foto: Radko Šťastný

Fotogalerie