Praha 3 zná své dobrovolníky roku 2012

Již druhým rokem udělovala žižkovská radnice ocenění Dobrovolník roku a sošky anděla Vincka putovali ke svým novým majitelům. V úterý 11. prosince se na společenském večeru v Atriu sešli nejlepší dobrovolníci z Prahy 3.

138576_58077_Dobrovolnik_roku_MG_4884.jpg

Z jednadvaceti nominovaných na cenu Dobrovolníka roku 2012, kteří se v Atriu v Čajkovského ulici sešli, si nakonec sošku patrona dobrovolníků andílka Vincka odneslo rovných deset. Vybrat jich pouze deset byl nelehký úkol pro výběrovou komisi, v jejímž čele stála zástupkyně starostky Miroslava Oubrechtová. Ovšem ani dalších jedenáct nominovaných neodešlo s prázdnou a za svoji obětavou a nezištnou práci převzali z rukou zástupkyně starostky diplom.

138491_58072_Dobrovolnik_roku_MG_4696.jpg

„Vážím si vás všech, kteří ochotně darujete část svého času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo jednotlivců a za vaši dobrovolnickou práci, kterou věnujete ostatním, vám patří zasloužené poděkování,“ uvedla na úvod setkání místostarostka Miroslava Oubrechtová.

138508_58073_Dobrovolnik_roku_MG_4789.jpg

V průběhu večera, kterým provázel Roman Víšek, si na pódium pro ocenění přicházeli nominovaní zástupci z různých neziskových organizací, jejichž dobrovolnickou činnost vždy představila krátká videoukázka. Střídali se tu zástupci neziskových organizací pracující pro děti a rodiče v rodinných centrech jako je Ulitka nebo Nová Trojka, s pracovníky občanské poradny Remedium nebo studenty, kteří dobrovolnickou činnost vykonávají v nízkoprahovém klubu Centrum dětí a mládeže Teen Challenge. Nechyběli tu ale ani dobrovolníci z řad Římskokatolické farnosti, členové organizací zastupující osoby se zdravotním hendikepem či aktivní senioři ze Svazu důchodců.

138559_58076_Dobrovolnik_roku_MG_4783.jpg

Dárkem pro všechny nominované dobrovolníky roku 2012 z Prahy 3 bylo jistě také vystoupení dětského pěveckého sboru z Centra děti a mládeže Teen Challenge a zpěváka a skladatele folk-soulových písní Američana Vinnie Jamese.


Titul Dobrovolník roku získali

Iva Skočdopolová(My.Aktivity o.p.s.) – je tři roky dobrovolnicí RK Ulitka a začínala jako maminka na rodičovské dovolené, aktivně spolupracuje při službách klubu i jeho akcích, náročných na čas i přípravu.

Blanka Hasáková(Společnost pro mentálně postižené) – patří mezi zakládající členy společnosti, pořádá tuzemské i zahraniční rehabilitační zájezdy pro děti s postižením.

Kristina Myrsiadi(Centrum pro integraci cizinců, o. s.) – profesionálně a zodpovědně pomáhá v úspěšném zapojení cizinců do českého prostředí, Kyrila z Afgánistánu úspěšně připravila k maturitě a v současné době pomáhá Seuljee z Jižní Korey při učení českému jazyku.

Zbyněk Hepnar (Remedium Praha o. s.) – působí jako dobrovolník v rámci Programů pro seniory již více než 5 let. Rozumí práci na počítači a potřebám lidí, kteří potřebují pomoc právě při práci s počítačovou technikou.

Martin Řeháček (Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka) – v centru pomáhá s počítačovou technikou, ale také pracuje jako služba v Nedělní herně či již tradičně ztvárňuje sv. Martina na bílém koni při Martinských světýlkách. Nechybí ani na Tátafestu nebo při komunitním plánování na Praze 3.

Libuše Janovská (Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa) – přihlásila se jako dobrovolnice roku 2002, když farnost pomáhala při povodních Štěchovicím, od té doby pravidelně pomáhá při pořádání humanitárních sbírek pro potřebné.

Eva Šulcová (Svaz důchodců Praha 3) – dlouhá léta zpestřuje život seniorů v Praze 3, ať již se jedná o organizaci výletů, společenských posezení s hudbou a tancem, návštěv koncertů či narozeninových oslav.

Marcela Mejstříková (Mamma HELP) – zakládající členka pacientské organizace, v níž se stala laickou terapeutkou a začala pomáhat podobně postiženým ženám s diagnózou rakovina prsu.

Alena Matuchová (Komunitní centrum Armády spásy) – deset let pracovala v komunitním centru a po odchodu do důchodu zde zůstala jako dobrovolnice, stará se o sklad a výdej ošacení pro potřebné, vydává obědy a pečuje o čistotu centra.

Veronika Pavlíčková(Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International) – studentka, která v centru začala pomáhat již ve svých 12 letech, trpělivě se věnuje především dětem mladšího školního věku, jezdí s nimi také na letní tábory.


Ocenění za dobrovolnickou činnost získali

Lenka Pipková (Remedium Praha o. s.)

Monika Pithartová (Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka)

Helena Hendrychová (Svaz důchodců Praha 3)

Jaroslava Hrdličková (Mamma HELP)

Pavel Bukáček (Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International)

Štěpán Kavur (Občanské sdružení Buči)

Martina Mecerová (My.Aktivity o. p. s.)

Renata Hánová (Sdružení Zvoneček Praha)

Šárka Štupáková (Husitské centrum o. p. s.)

Stanislav Vycpálek (Český rybářský svaz)

Michaela Ondráčková (Centrum dětí a mládeže Teen Challenge International)


138535_58075_Dobrovolnik_roku_MG_4701.jpg

Co je soutěž Dobrovolník roku

Cílem soutěže je ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají v neziskové či jiné organizaci či jsou prospěšní jednotlivci nebo skupině osob na území Prahy 3, a to alespoň po dobu jednoho roku. Kandidáta na ocenění může navrhnout fyzická osoba trvale žijící v Praze 3 nebo právnická osoba působící či sídlící na území třetí městské části. Podmínkou udělení ceny je ovšem souhlas kandidáta zapojit se do soutěže.

Výběr kandidátů potom provádí výběrová komise složená ze zástupců neziskových organizací, městské části Praha 3 a místních médií. Komise je pětičlenná a její složení navrhuje zástupce starostky pro sociální věci a zdravotnictví.

Letos se uskutečnil druhý ročník soutěže.