Praha 3 si připomněla výročí povýšení Žižkova na město

Letošní oslavy 134. výročí povýšení Žižkova na město přinesly koncert předních mistrů klasické hudby Pavla Šporcla a Jiřího Bárty v kostele sv. Prokopa nebo fotbalový turnaj na Viktorce, do něhož se zapojily mateřinky a základní školy Prahy 3. Součástí programu byly také prohlídky žižkovské radnice.

264666_136790_IMG_3834.jpg

Koncert předních českých hudebníků a smyčcových virtuózů houslisty Pavla Šporcla a violoncellisty Jiřího Bárty, který se konal 13. května, byl bezpochyby důstojnou oslavou 134. výročí povýšení Žižkova na město a zařadí se mezi největší hudební události pořádané v tomto roce v Praze 3. Zaplněný kostel svatého Prokopa na Sladkovského náměstí se zaposlouchal do brilantního provedení jak sólových skladeb, tak duet od Johanna Sebastiana Bacha či Igaaze Playela. Zatímco violoncello Jiřího Bárty temně bublalo pod tíhou barokního kontrapunktu, Šporclovy housle jasně a intenzivně promlouvaly v sakrálním prostoru svatého Prokopa, který se stal pro tento večer důstojným koncertním místem. Po doznění závěrečných tónů Halvorsenova Passacaglia pro housle a violoncello zaslouženě sklidili oba interpreti od nadšených posluchačů dlouhotrvající ovace ve stoje.

Následující den se konala událost zcela odlišného charakteru. Deset mateřských škol a osm základních škol se zapojilo do fotbalového klání, v němž nejmladší fotbalové naděje soupeřily mezi sebou o putovní pohár Františka Josefa I. Přestože vyhrát nemohl každý, nikdo z účastníků nebyl ochuzen o symbolickou medaili nebo sladkou odměnu, kterou rozdávali starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová spolu s Miroslavem Fabíkem, předsedou komise pro tělovýchovu a sport. Nejmladším fotbalistům a fotbalistkám rozhodně nescházelo sebevědomí ani vysoké nasazení. Padaly góly, někdy tekly slzy, ale spíše převládal úsměv a radost ze hry, kterou si nakonec užili děti i dospělí. Nejvíc se ale radovali žáci ZŠ a MŠ Chmelnice a ZŠ a MŠ Perunova, kteří získali pro tento rok putovní pohár Františka Josefa I.

V rámci oslav mohli zájemci využít zdarma prohlídky žižkovské radnice, která byla dostavěna před 125 lety. Pro veřejnost se otevřely jinak zavřené prostory, které každý mohl zhlédnout s odborným výkladem.