Praha 3 obnovuje západní část parku Židovské pece

Městská část Praha 3 zahájila postupnou revitalizaci Židovských pecí, jednoho z nejrozsáhlejších a nejoblíbenějších parků na území Prahy 3.

269986_140211_IMG_4637.jpg

Prvním dílčím krokem je podle zástupce starostky Jana Materny regenerace západní části parku, která začala letos v březnu a bude dokončena v srpnu 2015. Úpravy zahrnují území od panelových domů kolem dopravního hřiště po cestu s kruhovými odpočívadly, která je na okraji travnaté plochy na návrší.

Akce by měla kultivovat dosud méně využívané části parku, zvýšit bezpečnost vstupů z Jilmové a Malešické ulice a zlepšit podmínky pro krátkodobou rekreaci návštěvníků parku.

Při regeneraci dojde k úpravám cest s již dožilým asfaltovým povrchem, okolí pítka a nevyhovujících vstupů do parku. Na místě dosluhujícího odpočívadla pod terénní hranou proti dopravnímu hřišti vznikne otevřené hřiště pro mladší děti a prostor k posezení a odpočinku, který může sloužit všem návštěvníkům.

V rámci sadových úprav, které jsou součástí stavby, již proběhlo kácení dřevin ve zhoršeném zdravotním stavu a nekvalitního vzrůstu, a pěstební probírka některých částí porostů. Dále byly zmlazeny vybrané keřové skupiny, ošetřeny zachované dřeviny a vysazeny nové stromy a keře.

Náklady na stavbu ve výši zhruba 5 milionů korun jsou spolufinancovány z dotace v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

270021_140214_logo.jpg