Žižkovská věž zažila po 15 letech cvičný požár

Na Žižkovském televizním vysílači proběhlo 3. října cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) s názvem "Požár na Žižkovské věže". Cílem bylo prověřit součinnost složek IZP a spolupráci s těmi, kdo ve věži pracují.

„Tento objekt je uzavřený,“ zastavoval kolemjdoucí policista, který kontroloval jedno ze stanovišť rozmístěných okolo Žižkovské věže a nevpouštěl nikoho do přilehlého okolí. Nejvyšší dominanta Prahy byla vystavena zkoušce, jak zvládne náhlou evakuaci během nenadálé situace. A ta zrovna nastala kvůli zkratu na elektrickém spotřebiči a simulovanému požáru kuchyňky ve 3. kabině, ve výšce 105 metrů.IMG_0067 Bezpečnostní siréna se rozezněla po celém objektu, personál restaurace Oblaca otevřel nouzový východ a po schodišti vyrazilo 203 lidí vstříc záchraně. Točitým schodištěm byli dole ve stejný okamžik jako první hasičská jednotka, která dorazila během 8 minut po ohlášení požáru. Hasiči se museli potýkat s dalším nenadálým problémem: evakuovat zraněnou osobu z objektu, poskytnout ji předlékařskou pomoc a poté ji dopravit evakuačním výtahem k východu z budovy. Ve 2. kabině ve výšce 93 metrů bylo poté zavedeno hadicové vedení od hydrantu ve 2. kabině po schodišti na místo požáru do 3. kabiny, kde jednotky zlikvidovaly požár kuchyňky, a poté zajistily požární klimatizaci objektu.

Cvičení se zúčastnilo na 60 hasičů, z toho 47 zasahujících, 16 policistů včetně vrtulníku, Zdravotnická záchranná služba s vozem Atego, inspektor provozu a management a 4 strážníci Městské policie. Simulovanou evakuaci si také vyzkoušeli žáci ze ZŠ Lupáčova, ZŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad.