Požár bytu

Jednotka HZS hl. m. Prahy byla dne 21.12.2014 v 05.47 hod. vyslána k požáru uvnitř bytové jednotky v ulici Kolínská.

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár předsíně ve 4.NP v bytě v činžovním domě, který samovolně uhasl. Z bytu byly vyneseny dvě osoby, které se nepodařilo oživit. Dále se v bytě nacházeli dva psi, kteří byli požárem usmrceni. Jednotka provedla odvětrání bytové jednotky přirozenou cestou a provedla kontrolu bytu po požáru. Ohnisko požáru bylo dohašeno vodou z místního zdroje.