Paralelní cestou Milana Křenka v Galerii pod radnicí

V říjnu zveme do Galerie pod radnicí na výstavu figurativních a abstraktních maleb Milana Křenka.

galerie pod radnicí - vernisáž Milan křenek - říjen 2017Milan Křenek tvoří současně figurativně a abstraktně. Proto se výstava nazývá Paralelní cestou. Souběh figurativní a abstraktní malby nyní určuje jeho další umělecký vývoj. Do jeho tvorby vstupují v posledních letech též náměty situační a dějové, spojené často se svérázným symbolickým ztvárněním. V takto pojatých obrazech kritizuje problémy či nešvary současné společnosti. Na současné výstavě budou prezentovány též tři obrazy s námětem spjatým s Prahou 3.

Autor žije a pracuje v Praze. Je členem Jednoty umělců výtvarných / JUV /, Nového sdružení pražských umělců / NSPU a Spolku pražských umělců / SPU /. Celoživotně působil jako pedagog, nakonec na PedF UK. Realizoval 60 samostatných výstav a zúčastnil se 75 výstav kolektivních. Část jeho díla je zachycena na www.malirkrenek.cz

galerie pod radnicé - křenek říjen 2017Narozen v roce 1946 v Praze
Studia - 1964-69 FEL ČVUT Praha
1974-77 Střední odborná škola výtvarná
1986-90 Výtvarná výchova PedF UK Praha