Opravy škol a školek v Praze 3 finišují

S blížícím se začátkem školního roku jsou na základních a mateřských školách v Praze 3 dokončovány naplánované rekonstrukce, opravy a další práce tak, aby budovy mohly uvítat děti 1. září v novém kabátě. Žižkovská radnice každoročně významně investuje do školních budov, letos do mateřských škol míří 55 milionů korun, do základních škol pak směřují finanční prostředky ve výši 60 milionů korun.

Investice v mateřských školách se nejvíce týkají rekonstrukcí a rozšiřování jejich kapacity. Závěrečné práce tak v současné době probíhají ve školní budově v Perunově ulici, ve které vznikly tři nové třídy v rámci stávající mateřinky. Úpravou prošly učebny, ale také sociální zázemí školy a školka tak může v letošním školním roce nabídnout o 75 míst více. „Radnice tímto reaguje na výsledky zápisů do mateřských škol, které proběhly v únoru. Stále se snažíme v tomto směru vycházet vstříc poptávce rodičů a kapacitu našich mateřinek navyšovat tak, aby mohly být do školek přijaty všechny děti, které na to mají nárok,“ přibližuje záměry radnice zástupce starosty pro oblast školství Jiří Matušek. Práce v Perunově se týkají také úprav pro I. stupeň, nově se také buduje sociální zázemí u školního hřiště.

Do závěrečného finiše se dostávají i opravy dalších mateřských škol. V budově MŠ Na Balkáně se dokončují práce při zateplování střechy i fasády a pracuje se i na výměně oken. Probíhají zde také úpravy venkovních prostor školky – na hřišti bude nově zbudován umělý povrch. V mateřské škole Vozová se zase pilně pracuje na úpravách pavilonu B. „Do začátku školního roku je také potřeba vyřešit, aby zde byl i přes pokračující rekonstrukci zajištěn komfort při  vstupu rodičů a  dětí  do školky,“ doplňuje místostarosta Matušek.

U MŠ Libická se plánuje oprava plotu. „Při plánech na jeho rekonstrukci bereme v úvahu také  hlasy rodičů, jejichž děti místní školku navštěvují,  a které kriticky poukazovaly na jeho současnou nevyhovující podobu,“ uvedl zástupce starosty Jiří Matušek.

Na základní škole na náměstí Jiřího z Lobkovic jsou v plném běhu rekonstrukční práce při výměně schodišťové skleněné stěny, která je dominantou této ceněné funkcionalistické budovy. „Veškeré opravy samozřejmě probíhají pod dohledem památkářů,“ doplňuje místostarosta Matušek.

Žáci základní školy Na Pražačce zase v září ocení nové víceúčelového hřiště, jehož výstavba spěje do brzkého finále a které doplní nabídku Sportovního a rekreačního areálu Pražačka.

A konečně v plném proudu je rekonstrukce školní kuchyně základní školy Jeseniova, v jejímž rámci  bude přebudována varna včetně jejího zázemí. V kuchyni se buduje nová gastrotechnologie, vyměňují se rozvody vnitřní kanalizace, vodovod a plynovod. V kuchyni se vyměňují také okna i dveře, probíhá zateplování střechy. Kompletní rekonstrukcí procházejí i podlahy a buduje se nový nákladní výtah. Investice směřují též do školní jídelny. „Žáci i učitelé se mohou těšit na  nové  stoly, židle  a tácy, vybudován tu bude nový podhled,“ přibližuje úpravy na Jeseniovce Jiří Matušek.