Výsledky voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy z roku 2014 zde.

V aktuálním volebním období 2014–2018 zvolení členové ZHMP s trvalým bydlištěm v Praze 3:

  • Mgr. Alexander Bellu
  • Doc. Ing. Mgr., Martin Dlouhý, Dr., MSc.
  • Mikuláš Ferjenčík
  • Ing. Vladislava Hujová
  • Ing. Mgr. Irena Ropková
  • PhDr. Matěj Stropnický
  • JUDr. Vladislava Veselá

Výsledky voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy: