Nabídka, šance a příležitost pro neziskové organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jde o podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze.

241733_118803_listopaaad_2014.jpg

Podle sdělení Jaroslavy Sukové, radní v Praze 3, se v této výzvě nabízí neziskovým organizacím možnost získat finanční prostředky na své činnosti. Projekty se mohou zabývat například příměstskými tábory v době školních prázdnin, zajištěním doprovodu dětí na kroužky apod. Více zde

Související dokumenty