• mikeska_tomas Neuvážená demolice MŠ Buková za téměř 3 mil. Kč
  01.02.2016

  Rada MČ schválila 6. 1. 2016 smlouvu o provedení bouracích prací nadzemní části objektu MŠ Buková za cenu 2 890 736 Kč. Na první pohled zarazí cena za demolici, za druhé fakt, že se bourá funkční MŠ a... Celý článek

 • zabojnik_zdenek Dotace nesmí jít na aktivismus
  01.02.2016

  V tomto roce bude Praha 3 rozhodovat o dotacích již podle nových pravidel. Rozpočet je omezený a není již možné rozdávat oběma rukama, a není možné rozdávat plnou dlaní, jen p... Celý článek

 • vitkovska_lucie Rekonstrukce ulic Husitská a Koněvova
  01.02.2016

  Radnice městské části připravuje spolu s Magistrátem hlavního města Prahy a Technickou správou komunikací celkovou rekonstrukci ulic Husitská a Koněvova. Cílem návrhu je úplná rekonstrukce společensky... Celý článek

 • starostka_hujova Regenerace Lupáčova - policejní šetření pokračuje
  01.02.2016

  V listopadu 2015 byla městská část Praha 3 informována, že Policie ČR odkládá trestní oznámení, které se týkalo projektu „Regenerace Lupáčova". Státní zástupce však usnesení o odložení trestní v... Celý článek

 • sukova_jaroslava Vážení rodiče
  01.02.2016

  konec ledna se každým rokem pro mnoho šestiletých dětí stává významným obdobím. A to proto, že jdou poprvé do školy. Sice zatím k zápisu, ale už se jednou nohou cítí být prvňáčky. V Praze 3 se zápisy ... Celý článek

 • stampach_tomas Vánoční „dáreček" od vládnoucí koalice
  21.12.2015

  Vážení sousedé, nejprve mi dovolte, abych Vám všem popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Pevně věřím, že ve dnech, kdy čtete tyto řádky, rozjímáte v povánoč... Celý článek

 • hronova_alena Přání v čase vánočním
  21.12.2015

  Vážení a milí čtenáři Radničních novin, zdravím Vás všechny v době, která je po všem tom celoročním shonu také časem bilancování toho starého, plánování nového a hlavně vzájemného... Celý článek

 • Rut Za citlivou výstavbu v okolí Parukářky
  21.12.2015

  Na bývalých pozemcích Českého rozhlasu v Jeseniově 38 těsně u svahu Parukářky má vzniknout osmipodlažní dům, tyčit se má více jak tři patra nad úroveň střech sousedních domů a děts... Celý článek

 • Bellu_Alexander Jarov za knihovnu dostal kulturní centrum
  21.12.2015

  Od posledního listopadového dne se rozběhl program v Kulturním centru Vozovna v jarovské části Prahy 3. Nápad na výstavbu knihovny s kulturním centrem vznikl v roce ... Celý článek

 • vokal_jan Praha 3 se stává dobrou adresou
  21.12.2015

  Shodou okolností jsem přišel na řadu napsat pár vět právě do čísla, které vyjde chvíli před koncem roku 2015. Nabízí se tedy krátké ohlédnutí. Praha 3 pokračuje v trendu, kdy se ze čtvrti s... Celý článek

 • holecek_ivan Vážení přátelé,
  21.12.2015

  dovolte mi, prosím, dopustit se klišé. Jsme na sklonku starého roku a společně vstupujeme do roku 2016. Tento čas přirozeně svádí k plánování nejrůznějších předsevzetí a bilancování uběhlých dvanácti ... Celý článek

 • mikuas_mojmir Odpovědi na podněty občanů (III.)
  30.11.2015

  Pan Stanislav mne před pár týdny oslovil se stížností na hluk v okolí centra Klinika v Jeseniově ulici a vyjádřil znepokojení občanů, že objekt obývá skupina s radikálními protispolečenskými názory a ... Celý článek

 • ambroz_pavel Vzhůru na kola a vpřed, ale bezpečně
  30.11.2015

  V komisi pro dopravu jednáme již několik měsíců o budoucnosti cyklodopravy v městské části. V minulém funkčním období se tehdejšímu radnímu panu Rutovi nepodařilo prosadit v radě schválení cyklogenere... Celý článek

 • Rut Monstrnaivita ČSSD
  30.11.2015

  Radek Hlaváček z ČSSD kritizuje v minulých Radničních novinách ŽNS za pokrytectví v souvislosti s „monstrmarketem“, který má vzniknout na nákladovém nádraží. Stažení správní žaloby na neplatnost úze... Celý článek

 • holecek_ivan Investice do veřejného prostoru
  30.11.2015

  Někdy se sám sebe ptám, proč investovat půl miliardy do revitalizace žižkovských panelových domů, které půjdou do privatizace. Odpověď je nasnadě. Panelové domy v oblasti dolního Žižkova (ulice J... Celý článek

 • vitkovska_lucie Malý adventní postřeh
  30.11.2015

  Charita má mnoho podob a někdy je zvláštní, co nás pohne k poskytnutí či odmítnutí daru. Uvědomila jsem si to při sledování dokumentu o Andreji Babišovi, kde je scéna, jak současný ministr financí běh... Celý článek

 • materna_jan Investiční rozpočet
  30.11.2015

  V příštím roce dojde v souladu s prioritami vedení radnice opět ke snížení běžných výdajů, které radnice vydává na svůj provoz. Tyto náklady budou plně pokryty z příjmů běžného roku. Současně s tím do... Celý článek

 • Bellu_Alexander Vážení čtenáři,
  30.11.2015

  toto číslo Radničních novin se k vám dostává v adventním čase. Čase, kdy se chystáme na nejdůležitější a nejintenzivnější svátek, který je součástí našich kulturních tradic. Svátek... Celý článek

 • stampach_tomas Střípky ze schůze Zastupitelstva
  02.11.2015

  Většina z Vás jistě netrpí „masochistickou" zábavou spočívající ve sledování schůzí Zastupitelstva MČ Praha 3. Pokusím se tedy dnešním sloupkem přiblížit zářijovou schůzi tohoto základního orgánu naší... Celý článek

 • hronova_alena Proč se zřizují komise Rady městské části Praha 3?
  02.11.2015

  Domnívala jsem se, že jako poradní orgán RMČ, jako skupina členů, troufnu si říct „odborníků", kteří se zabývají konkrétní problematikou, které rozumí. Ale jako členka Komise pro bytovou politiku (KBP... Celý článek