Volby se blíží

Je to tu zas, opět máme zvolit na několik let směr naší budoucnosti. Mnozí z Vás už možná přemýšlí, zda k volbám vůbec půjdou. Právo volit je právo, kdy se můžeme rozhodnout podle své vůle a svého nejlepšího svědomí. Není to povinnost, jak to bylo lidem vštěpováno v dobách minulých. 

Dnes máme demokracii, můžeme říct svůj názor, můžeme něco – i když zdánlivě malého – udělat. V dnešním světě chaosu, kdy neexistují jednoduchá řešení, slýcháme velké množství politických názorů, jak problémy řešit, a není snadné vybírat mezi politickými stranami, které se ucházejí o Vaši přízeň. Je dobré si uvědomit, že věci nejsou černobílé a  nikdo není schopen zajistit řešení všech problémů. Znovu se rozjíždí mediální bublina, která k politice neodmyslitelně patří a před volbami o to víc nabývá na své intenzitě a před nerozhodné či nerozhodnuté občany naší země denně servíruje články plné negativismu a „špíny“ či naopak „geniálních“ řešení. 

Politika a demokracie, to vše je jen o hledání názoru. O hledání většinového názoru, o hledání řešení, které ale nenalezneme bez vzájemných diskuzí, respektu a spolupráce. A to vše patří k politice. A patří k ní i politici – zástupci občanů, kteří se ucházejí o hlasy voličů, ale především lidé jako Vy. Lidé věnující se politice nejsou horší ani lepší než celá naše společnost a  politická angažovanost jednotlivce vyžaduje i velkou dávku osobní statečnosti. Nebuďme jako národ tak pesimističtí a navzájem k sobě tolik kritičtí. V postkomunistickém světě jsme vybudovali fungující demokracii, která i přes některé dílčí nedostatky je vždy lepší než vláda jedné strany. 

Vyjádřit názor, ztotožnit se s ně- kterou politickou stranou má smysl, jakkoli se Vám může zdát, že ten Váš jeden hlas není rozhodující. S nadsázkou lze říci, že ne politici, ale my všichni, kteří můžeme jít ke svobodným volbám, jsme odpovědni za osud naší země. 

Vladislava Hujová
starostka