Vážení přátelé, vážení spoluobčané,

léto nám začíná a s ním, jak se říká, začíná okurková sezona. Možná tak pro zahrádkáře, ale pro novináře a pro politiky rozhodně ne. Letos na podzim nás čekají volby do poslanecké sněmovny, a tak v létě začnou různé předvolební akce. Pro mne, jako zástupce starostky pro investice, je období léta obdobím, kdy máme na radnici spolu s odborem technické správy majetku a investic nejvíce práce. Rozhovor s jeho skvělým vedoucím Ing. Martinem Kadlecem naleznete na str. 2 těchto Radničních novin. V letním čase pokračují a začínají další rekonstrukce škol, školek a jiných objektů. Úspěšně jsme zrekonstruovali bytový dům Bořivojova. Máme dokončenou jednu z etap panelových domů Jeseniova-Ostromečská, hotovy jsou i domy v ulici Buková, které vstupují do privatizace. Na další fázi revitalizace panelových domů jsme z magistrátu získali dotaci. Nejen proměnou veřejného prostoru se snažíme měnit Prahu 3 k lepšímu. A tato snaha mne někdy vede k zamyšlení nad až marností takového snažení. Dovolte mi se pozastavit nad tím, jak bohužel smýšlí dnešní společnost, které se snažím svou usilovnou prací a vytrvalostí pomáhat. Kdy se některé skupině obyvatel protiví nemocní a staří lidé, kdy je zase jinde odmítána realizace dětského hřiště. Je patrné, že diskriminace a netolerantnost všeobecně vzkvétá. Proto bych chtěl, aby heslem léta bylo trochu patetické motto: lidskost proti sobectví. Uvědomme si, že, ač je někdo nyní na vrcholu sil, zítřek už může být zcela jiný. Buďme proto, prosím, k sobě přátelštější. Přeji všem krásné a klidné léto plné lásky, zdraví a vzájemné tolerance.

Děkuji.

Ivan Holeček
zástupce starostky