Transparentní dotace? Pro vedení radnice nedostižný cíl!

Praha 3 každoročně vyhlašuje dotační programy. Projekty v oblasti životního prostředí, zdravotnictví či kultury podporu jistě zasluhují. Dotační řízení však musí být transparentní. 

Dnes žadatelé o dotaci nevědí, proč v řízení neuspěli. Místo jasného odůvodnění se dočítáme fráze jako že projekt „nesplnil bodové hodnocení“ či „nesplňuje kritéria v požadované kvalitě“. Jde i o konečné rozdělení financí, pro které nemá Výbor pro dotační politiku předem zná- má pravidla. Příkladem je Palác Akropolis. Letos obdržel 594 tis. Kč, s akcemi jiných subjektů, které se tam konají, je to téměř 1,5 mil. Kč. Tedy skoro polovina rozpočtu na kulturu. Proč? Nevíme. 

Nejvyšší správní soud loni rozhodl, že i když není na dotaci právní nárok, je třeba zajistit transparentní proces a jasná a předvídatelná pravidla. Každý také může požádat o soudní přezkum rozhodnutí o dotaci. Neprůhledné dotační postupy vedení radnice je ale těžké přezkoumávat. 

Chceme proto slovního hodnocení, z které- ho musí být pro žadatele jasné a jednoznačné proč dotaci dostali či nikoliv. Musejí se specifikovat přesná pravidla pro přidělování finančních částek. Rozhodnutí o jejich výši musí být zpětně dohledatelné. Tyto požadavky podpořil i Kontrolní výbora zastupitelstva, který vedu. 

Zářijové zastupitelstvo projedná změny dotačních pravidel. V době uzávěrky Radničních novin není jasné, nakolik se k větší transparentnosti posuneme. Koalice zatím navrhuje jen kosmetické úpravy.

Lucia Zachariášová
zastupitelka za Žižkov (nejen) sobě