Privatizaci bytů je třeba dokončit

Privatizace bytů v domech městské části konečně pokračuje. Rada městské části schválila záměr prodeje bytů v ulicích Jeseniova, Sabinova a Českobratrská, kde se dokončují opravy domů a většinou se čeká jenom na kolaudaci stavby. Pokud nedojde k neočekávaným komplikacím, bude privatizace již opravených domů předložena ke schválení minimálně z části na prosincovém jednání zastupitelstva městské části a zbytek pak na jaře.

Protože stále platí závazek městské části opravy plášťů všech panelových domů před tím, než dojde k jejich privatizaci, je snahou všech, kteří se na opravách podílejí, je co nejvíce urychlit. Vzhledem k tomu, že se u zbývajících panelových domů proces oprav neúměrně prodlužuje nebo ještě ani nebyl zahájen především z důvodů průtahů při výběrových řízeních podle zákonů o veřejných zakázkách, prověřuje Praha 3 v tuto chvíli možnost zahájit privatizaci paralelně s rekonstrukcí nebo nalézt jinou formu právního aktu, která by nájemníkům, kteří čekají na privatizaci, zajistila maximální právní jistotu privatizace včetně případného stanovení ceny. Městská část si je vědoma, že ceny bytů určuje znalecký posudek a ceny nemovitostí obecně narůstají, a proto chce proces maximálně urychlit s cílem, aby současní oprávnění nájemci mohli privatizovat co nejdříve a za stávajících pravidel, jako všichni oprávnění nájemníci před nimi. Proto jsem připraven předložit ke schválení jakoukoliv variantu, která bude v souladu se zákonem a povede k tomuto cíli.

Jan Materna
zastupitel za TOP 09