Odpovědi na podněty občanů

Každý z  dvanácti měsíců můžete na  tomto místě číst názory Svobodných na dění v Praze, tentokrát se vracím k modelu odpovědi na dotazy občanů. 

Pan Jan se ptal na  názor na  aktualizaci zá- sad poskytování dotací. Já osobně nesouhlasím s  navýšením objemu dotačních prostředků na 3,5% z běžných výdajů schváleného rozpočtu v  minulém roce. Letos by se na  základě tohoto navýšení mělo rozdělovat 16,5 milionů. A příští rok na jaře nás zase budou čekat nekonečné politické hádky o tom, proč ten dostal a jiný ne. A já opakuji, že ideálním řešením je daňové peníze nechat či vrátit občanům, ať se sami rozhodnou co a koho chtějí či nechtějí podpořit. 

Pan Jakub se ptal na můj postoj k „cykloobousměrkám“. Naše Praha 3 myslím není vhodnou lokalitou pro obousměrný provoz cyklistů. Kopcovitý terén, úzké ulice, málo míst na parkování, špatný povrch silnic, to jsou vše faktory, které ohrožují bezpečí a zdraví samotných cyklistů. Navíc nepovažuji za vhodné lokální výjimky z dopravních předpisů. Ty mají být jednoduché a jednoznačné. Radnice by nápady na zavedení „cykloobousměrek“ nebo návrhy na zavedení zóny 30 měla odmítnout a v oblasti dopravy se soustředit na podporu projektů se zásadním dopadem pro Prahu 3, tedy podporu příprav městského okruhu či snahu o zavedení trasy metra na Žižkov. 

Snad zde mohu závěrem veřejně reagovat i na osobní dotaz pisatelky Dany. „Co máte rád k jídlu a pití?“ Milá Dano, mám rád českou kuchyni a na dobré zapití volím dvanáctku.

Mojmír Mikuláš
za Stranu svobodných občanů