O dotacích by měli rozhodovat občané a ne politické zájmy

Dotace jsou finanční pobídky určené jednotlivým neziskovým subjektům působícím v Praze  3. Pro rok 2018 je plánováno rozdělit 16,5 milionů korun z  radniční pokladny. Každoročně se vede vzrušená diskuze, zda vyhodnocování dotačních žádostí je objektivní a transparentní proces. V současnosti jsou hlavním arbitrem při výběru podporovaných projektů komise a výbory, kde jejich složení koresponduje s rozložením politických sil na radnici. Subjektivní názor jednotlivých členů, který vyjadřují v anonymním hlasování, určuje, komu bude dotace přidělena či nepřidělena. Zastupitelé jsou pak často vystaveni osobním útokům neúspěšných žadatelů. 

Dle mého názoru by měla být změněna celková koncepce tohoto procesu a především občané Prahy 3 by měli být zásadním hodnotitelem a vybírat projekty, které považují za zajímavé a potřebné pro život v naší městské části. Zapojení občanů, kteří svou iniciativou přispějí k novému pojetí dotačního řízení, zajistí transparentnost tohoto procesu a předejde se tím konfliktnímu prostředí při každoročním vyhodnocování dotací na radnici. 

Potřebné projekty zajišťované neziskovým sektorem primárně nemají zajišťovat činnosti, které má dělat radnice v rámci své působnosti, ale mají vykonávat činnosti, které není schopen zajistit stát ani radnice. 

Jaroslava Suková
zastupitelka za TOP 09