Metro D na Žižkov patří

Se znepokojením jsem v médiích i z nejrůznějších oficiálních dokumentů a jednání orgánů hlavního města Prahy zaznamenal, že plánovaná trasa metra D by po dokončení úseku do stanice Náměstí Míru neměla dále pokračovat na Žižkov, ale podle některých variant končit na náměstí Republiky. Podle jiných plánů by metro dokonce mohlo pokračovat dále na Letnou.

Přitom s vedením trasy metra D na Žižkov počítá stále ještě platný územní plán, a právě vyhlídka budoucího propojení na systém metra byla jedním z důvodů, proč si mnozí lidé právě na Žižkově pořídili bydlení či o jeho pořízení uvažují. Stejně tak je vedení metra zásadní pro investice soukromého sektoru i pro celkový rozvoj Žižkova.

Za důležité považuji zdůraznit, že netrvám na původním vedení trasy metra D. Jeho vedením na Žižkov skrze náměstí Republiky, ať už úvratí přes stanici Hlavní nádraží nebo „obloukem“ přes Karlín, by cestující ze Žižkova získali pohodlnou možnost přestupu na linku B, což by rozhodně zpohodlnilo cestování pro naše obyvatele.

Chtěl bych od vedení města jasnou garanci, že se s metrem na Žižkově počítá, a proto jsem vyzval, aby byly dále rozpracovány studie, jak vést metro na Žižkov a zároveň na náměstí Republiky, což jsou nápady, se kterými přišel Institut plánování a rozvoje.

Připravil jsem proto také petici, abychom vedení města ukázali, že obyvatelé Prahy 3 o metro na Žižkov stojí. Petici lze podepsat osobně na nejrůznějších místech, zejména na Praze 3. Vedle toho je petici možné podepsat i online na adrese: www.petice24.com/metrodnazizkov.

Alexander Bellu
zastupitel za ODS