Manažerské selhání vedení Městské části Praha 3

Paní starostka Hujová a ostatní členové rady se v Radničních novinách chlubí svými úspěchy, zapomněli však hlídat finance.

Rada MČ předložila na jednání zastupitelstva 20. 6. 2017 materiál, kde je uvedeno: „Neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost vedení účetnictví, byla identifikována na úseku vedlejší hospodářské činnosti Správa majetkového portfolia Praha 3, a.s.“. (Tato akciová společnost je stoprocentně vlastněna MČ.)

Auditor poprvé od roku 1990 vydal závěr o přezkoumání výsledku hospodaření Městské části Praha 3 s výhradou. Auditor dále konstatuje: Inventarizace k účtům vedlejší hospodářské činnosti nejsou u některých účtů zpracovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Inventarizace účtů vykazují významné inventarizační rozdíly. Dále byl zjištěn u vedlejší hospodářské činnosti účetní jednotky inventarizační rozdíl na účtu Daň z přidané hodnoty 495 045,37 Kč. Tento rozdíl nebyl k datu provádění inventarizace vysvětlen a dohledán.“ Tedy jinak řečeno účetní výkazy akciové společnosti neposkytují věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví.

Zprávu o chybách v účetnictví v akciové společnosti obdržela MČ již 30. 11. 2016, nikdo neprovedl doporučená opatření. Odpovědný je tedy asi ředitel akciové společnosti, tajemník úřadu, místostarosta odpovědný za finance a paní starostka V. Hujová. Rada MČ se v květnu 2017 rozhodla prověřit hloubkovou kontrolou vedení účetnictví v akciové společnosti, zakázka je za 835 tisíc Kč. Trochu pozdě se MČ zajímá o finance 2016!

Tomáš Mikeska,
zastupitel za Žižkov (nejen) sobě