Koncepce Smart Prague postrádá detaily a přichází pozdě

Pražští zastupitelé schválili na svém posledním zasedání „Koncepci Smart Prague pro hlavní město Prahu prostřednictvím OICT“. V obecné rovině k této strategii nemohu mít výhrady, protože je natolik obecná, že k ní výhrady ani mít nelze. Myslím, že všichni se v principu shodneme na tom, že chceme zapojovat chytrá a moderní řešení do života našeho hlavního města. 

Pokud ale vedení města čekalo na  schválení takového dokumentu o dvaceti stránkách tři roky, hrozím se, jak dlouho se povleče realizace této koncepce. Avizovaný rok 2030 je ve spojení s tímto hlemýždím tempem spíše z říše snů. 

Jako místostarosta Prahy 3 odpovědný právě za  rozvoj koncepce chytrého města postrádám ovšem jednu zcela konkrétní záležitost. Tou je provazba celoměstské strategie s činností jednotlivých městských částí. Například právě my na Praze 3 jsme před magistrátem – troufnu si říci – o parník napřed. 

Máme konkrétní strategický dokument vypracovaný ve  spolupráci s  ČVUT. A  především, do  praxe již uvádíme zcela konkrétní řešení. Městské části znají své potřeby a  nemusejí čekat na ospalý magistrát. Rád bych předešel tomu, aby se na centrální úrovni utrácely peníze za něco, co ve skutečnosti už funguje. 

Budu proto i nadále na úrovni magistrátu tuto problematiku sledovat a prosazovat, aby zavádění koncepce chytrého města probíhalo ve spolupráci s městskými částmi. Ostatně, magistrát se od nás má co učit.

Alexander Bellu
zastupitel za  ODS