Klinika na Žižkově je pro státní orgány jako horký brambor

Letos v listopadu to už budou neuvěřitelné tři roky, kdy jsme byli svědky nelegálního obývání budovy bývalé kliniky v Jeseniově ulici. Jako místostarosta naší městské části dlouhodobě tento protiprávní stav kritizuji a snažím se hledat řešení, jak jej ukončit. Opakovaně se na mne obrací občané z blízkého okolí, kteří mají strach o zdraví svých dětí i o vlastní bezpečnost. Bohužel, žádný státní orgán není schopen s tímto stavem nic dělat, což považuji za skandální. Posledním důkazem bezzubosti a nezájmu státních institucí postarat se narovnání neutěšeného stavu okolo Kliniky je záporné vyřízení žádosti ze strany majitele objektu (SŽDC) Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Stížnost poukazovala zejména na skutečnost, že v objektu je provozováno cosi jako školka a vývařovna. Pochopitelně bez dodržování jakýchkoliv hygienických standardů. Již dlouho jsem neviděl tak výmluvný dokument. Odpovědnost za vyřešení zjevně protiprávního stavu se tady přehazuje z úřadu na úřad doslova jako horký brambor. Když jsem nedávno oficiálně vyzval Policii ČR, aby zjednala nápravu, nestalo se zhola nic. Jsem přímo šokován, jakým způsobem může v této zemi fungovat selektivní spravedlnost. Na jedné straně jsou zde řádní občané pokutovaní za kdejakou maličkost, ale téměř tři roky se tu toleruje nelegální obývání cizího majetku. Případ Kliniky je skandálním příkladem porušování práva v této zemi. Nikdo se pak nemůže divit, že lidé nemají důvěru ve stát a státní instituce, když vidí, co se (ne)děje v Klinice.

Alexander Bellu  (ODS)