Dokončení Městského okruhu potřebuje i Praha 3

V současnosti se na magistrátu vede bitva o podobu pokračování Městského okruhu z Troji do Štěrbohol. Výsledek bude mít zásadní význam i pro naši městskou část. ČSSD jednoznačně podporuje postoj náměstka primátorky a radního pro dopravu, sport a volný čas Petra Dolínka, který prosazuje dokončení okruhu v trase, na kterou již Praha má platné stanovisko EIA z října 2012. Pro nás je nejdůležitější, že tato trasa počítá s tunelem Balabenka-Malešice, tedy se zahloubením pod kritickou lokalitou Jarova a okolí, což zásadně uleví všem, kteří zde bydlí. Zejména zelení prosazují tzv. Duál, který by Prahu 3 naopak velmi poškodil. Kromě toho, že by se dokončení Městského okruhu zdrželo o řadu let, vůbec by se nevyřešil problém křižovatky na Jarově a došlo by k výraznému nárůstu dopravy na Spojovací. To by při zachování stávajících stavebně-technických parametrů bylo značně necitlivé vůči zástavbě i možnosti preference MHD a alternativní dopravy. Naopak trasa, kterou prosazuje ČSSD, povede k přesunu dopravy z povrchu do tunelů. To umožní zklidnění celé řady lokalit Prahy 3. Dosáhneme tak snížení hluku, emisí i dalších negativních dopadů automobilové dopravy. Povrchové ulice budou sloužit opravdu jen rezidentům, budou klidnější, bezpečnější a lepší pro život všech obyvatel.

Ivan Holeček,
zastupitel za ČSSD