Městská část Praha 3 bude od roku 2017 realizovat „ANTIGRAFFITI program na území Prahy 3“

Cílem tohoto programu je potlačení, prevence a náprava vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti tvorbou bez souhlasu majitele nemovité věci na území Prahy 3.

AntigraffitiMěstská část Praha 3 bude od roku 2017 realizovat „ANTIGRAFFITI program na území Prahy 3“
Cílem tohoto programu je potlačení, prevence a náprava vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti tvorbou bez souhlasu majitele nemovité věci na území Prahy 3.

Městská část zajišťuje na své náklady odstraňování graffiti z nemovitostí na celém svém území (po podepsání smlouvy s vlastníkem nemovitosti).

Čištění nebo přemalování zasažené části fasády vykonává odborná firma. Samotné nahlášení nových graffiti je možné prostřednictvím zřízeného dispečinku, který prověří, zda se poškození nachází na budově zapojené do programu a po konzultaci s majitelem zajistí odstranění.

Telefonní číslo dispečinku: 777 553 574; e-mail: antigraffiti@cistatrojka.cz

Upozorňujeme, že k provedení čištění je třeba příhodných klimatických podmínek (zejména teplota nad 8°C).

AntigraffitiNa nemovitosti ležící v městské památkové zóně se vztahují specifické požadavky podle zákona o státní památkové péči. Městská část vede s památkáři jednání, aby postup při čištění těchto nemovitostí byl co nejsnazší.

Vzhledem k velkému počtu zasažených objektů na území Prahy 3 nebudeme moci v první fázi projektu garantovat, že k odstranění graffiti dojde obratem. Primárně se v této fázi zaměříme na nejpostiženější oblasti. Budeme však evidovat veškeré podněty k vyčištění a k jejich nápravě přistupovat jak jen to bude v našich technických možnostech.

Městská část Praha 3 samozřejmě nepouští ze zřetele důležitou společenskou potřebu nalézt a potrestat pachatele tohoto vandalismu. Proto ještě zintenzivňujeme spolupráci s Městskou policií i Policií ČR na základě podkladů z monitoringu nejvíce zasažených míst a informací od občanů nebo vlastníků zasažených domů.


Otázky a odpovědi

Bude odstraňování graffiti probíhat skutečně zdarma?
Ano, veškeré náklady na čištění nemovitostí bude hradit městská část. Majiteli nemovitosti nevyplývá žádná finanční spoluúčast.

Jaké části nemovitosti mohou být vyčištěny?
Program zahrnuje čištění nejen fasád, ale také dveří, oken atp. maximálně do výšky dvou metrů. Části domu, které nejsou viditelné z ulice (interiéry budov, vnitrobloky atp.) do programu nespadají.

Jaký je způsob odstraňování graffiti?
Odstraňování graffiti bude provádět specializovaná firma. Konkrétní způsob odstraňování bude vždy záležet na typu graffiti a především na typu fasády. Ve většině případů se k odstranění používají různé chemické prostředky v kombinaci s tlakovou vodou. Pokud tento postup nelze použít, změří se konkrétní odstín omítky, namíchá se příslušná barva a graffiti se přetřou.

Kdy to celé začne?
Předpokládáme, že první graffiti budou odstraněny na jaře roku 2017, jakmile to počasí dovolí. Technologie vyžaduje teploty nad 8°C.

Jak objednám čištění?
Požadavky na čištění budou hlášeny na telefonický dispečink firmy, která bude odstraňování graffiti provádět. Je možné využít rovněž e-mail.

Telefonní číslo dispečinku: 777 553 574; e-mail: antigraffiti@cistatrojka.cz

Co udělat, abych se zapojil do programu?
Pro zapojení do programu je třeba, aby majitel nemovitosti (resp. osoba oprávněná jednat např. za společenství vlastníků, družstvo apod.) vyplnil přihlášku dostupnou na webu městské části a tu poslal na adresu městské části (Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3), nebo zanechal na podatelně. Na základě přihlášky bude připravena smlouva a účastník bude pozván na radnici za účelem podepsání smlouvy. Na jejím uzavření by se v případě nemovité věci ve spoluvlastnictví měli spoluvlastníci většinově dohodnout. U právnických osob (např. bytové družstvo, společenství vlastníků) o uzavření smlouvy rozhodne příslušný orgán. Vaše případné dotazy ohledně uzavření smlouvy směřujte na e-mail sulcova.katerina@praha3.cz

Související dokumenty