Městská část Praha 3 spustila „ANTIGRAFFITI program na území Prahy 3“

Praha 3 realizuje čtyřletý Antigraffiti program, který je určen k odstraňování nelegálních graffiti z fasád soukromých domů, které nejsou ve vlastnictví městské části Prahy 3. Cílem tohoto programu je potlačení, prevence a náprava vandalismu.

AntigraffitiMěstská část Praha 3 realizuje od roku 2017 „ANTIGRAFFITI program na území Prahy 3“
Cílem tohoto programu je potlačení, prevence a náprava vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti tvorbou bez souhlasu majitele nemovité věci na území Prahy 3.

Majitelé domů mají stále možnost se průběžně do tohoto programu hlásit. Většina přihlášených domů je v městské památkové zóně a městská část musela žádat o rozhodnutí odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a závazná stanoviska památkářů jsou průběžně zasílána majitelům domů. Z tohoto důvodu se program zpozdil, ale rozjede se naplno, jakmile to počasí dovolí.

V současné době jsou majitelé přihlášených domů oslovováni dopisem starostky Vladislavy Hujové k potvrzení požadavku na odstranění graffiti, a to prostřednictvím e-mailu na adresu antigraffiti@cistatrojka.cz.

Zahájení se plánuje od března tohoto roku, vyčištění fasád všech dosud přihlášených domů předpokládáme do konce srpna. V dalších měsících pak bude prostor pro nově přihlášené domy a opakované čištění fasád, kde dojde opět k tomuto typu vandalismu.

Městská část zajišťuje na své náklady odstraňování graffiti z nemovitostí na celém svém území (po podepsání smlouvy s vlastníkem nemovitosti).

Čištění nebo přemalování zasažené části fasády vykonává odborná firma. Samotné nahlášení nových graffiti je možné prostřednictvím zřízeného dispečinku, který prověří, zda se poškození nachází na budově zapojené do programu a po konzultaci s majitelem zajistí odstranění.

Antigraffiti program na území MČ Praha 3

Předběžný harmonogram 2018

březen
Koněvova, Husitská, Biskupcova, Rečkova, Jana Želivského, Zelenky-Hajského, Hájkova, Domažlická, Lukášova, Kostnické nám., Jeronýmova, Orebitská, Na Ohradě, Tachovské nám., Pod Vítkovem, U Božích bojovníků, Pernerova.
Celkem 92 domů v památkové zóně.

duben
Seifertova, Příběnická, Řehořova, Husinecká, Blahníkova, Dalimilova, Cimburkova, Milíčova, Chlumova, Štítného, Havlíčkovo nám., Lipanská, Sladkovského nám.
Celkem 90 domů v památkové zóně.

květen
Vinohradská, U Vodárny, Nitranská, Řipská, Perunova, Slezská, Kolínská, Libická, Boleslavská, Čáslavská, Jičínská, Chrudimská, Hradecká, Písecká, nám. J. z Lobkovic, V Horní Stromce, Kouřimská, Soběslavská, Votická, Šrobárova, Korunní, Orlická.
Celkem 95 domů v památkové zóně.

červen
Nám. J. z Poděbrad, Lucemburská, Přemyslovská, Laubova, Milešovská, Velehradská, Jagellonská, Radhošťská, Ondříčkova, Zvonařova, Blodkova, Fibichova, Škroupovo nám., Pospíšilova, Křížkovského, Ševčíkova, Slavíkova, Kubelíkova.
Celkem 94 domů v památkové zóně.

červenec
Jičínská, Ondříčkova, Žerotínova, Ostromečská, Jeseniova, Sabinova, Prokopova, Roháčova, Lupáčova, Chelčického, Rokycanova, Táboritská, Sudoměřská, Baranova, Křišťanova, Žižkovo nám., Olšanské nám.
Celkem 94 domů v památkové zóně.

srpen
U Rajské zahrady, Bořivojova, Ježkova, Vlkova, Krásova, Přibyslavská, Víta Nejedlého, Chvalova, Čajkovského.
Celkem 78 domů v památkové zóně.

V rámci uvedeného harmonogramu je celkem 543 domů v památkové zóně. Domy v ochranném pásmu památkové zóny se čistí průběžně po nahlášení majitelem nemovitosti.

Telefonní číslo dispečinku: 777 553 574; e-mail: antigraffiti@cistatrojka.cz

AntigraffitiUpozorňujeme, že k provedení čištění je třeba příhodných klimatických podmínek (zejména teplota nad 8°C).

Na nemovitosti ležící v městské památkové zóně (většina katastrálního území Žižkov, katastrální území Vinohrady) se vztahují specifické požadavky podle zákona o státní památkové péči. K čištění těchto nemovitostí je nutné vyžádat závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Městská část bude pro účastníky antigraffiti programu na základě zplnomocnění zajišťovat podávání žádostí o závazná stanoviska.

Hranice městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice

mapa - hranice MPZ

Vzhledem k velkému počtu zasažených objektů na území Prahy 3 nebudeme moci v první fázi projektu garantovat, že k odstranění graffiti dojde obratem. Primárně se v této fázi zaměříme na nejpostiženější oblasti. Budeme však evidovat veškeré podněty k vyčištění a k jejich nápravě přistupovat jak jen to bude v našich technických možnostech.

Antigraffiti program městské části v tuto chvíli nezahrnuje aplikaci antigraffiti nátěrů. Nemovitosti ležící v památkové zóně (většina katastrálního území Žižkov, katastrální území Vinohrady) mohou k tomuto účelu využít grantů vyhlašovaných Magistrátem hl. m. Prahy, které lze uplatnit na mimo jiné i na zhotovení antigraffiti nátěrů.

Městská část Praha 3 samozřejmě nepouští ze zřetele důležitou společenskou potřebu nalézt a potrestat pachatele tohoto vandalismu. Proto ještě zintenzivňujeme spolupráci s Městskou policií i Policií ČR na základě podkladů z monitoringu nejvíce zasažených míst a informací od občanů nebo vlastníků zasažených domů.


Otázky a odpovědi

Bude odstraňování graffiti probíhat skutečně zdarma?
Ano, veškeré náklady na čištění nemovitostí bude hradit městská část. Majiteli nemovitosti nevyplývá žádná finanční spoluúčast.

Jaké části nemovitosti mohou být vyčištěny?
Program zahrnuje čištění nejen fasád, ale také dveří, oken atp. maximálně do výšky dvou metrů. Části domu, které nejsou viditelné z ulice (interiéry budov, vnitrobloky atp.) do programu nespadají.

Jaký je způsob odstraňování graffiti?
Odstraňování graffiti bude provádět specializovaná firma. Konkrétní způsob odstraňování bude vždy záležet na typu graffiti a především na typu fasády. Ve většině případů se k odstranění používají různé chemické prostředky v kombinaci s tlakovou vodou. Pokud tento postup nelze použít, změří se konkrétní odstín omítky, namíchá se příslušná barva a graffiti se přetřou.

Kdy to celé začne?
Předpokládáme, že první graffiti budou odstraněny na jaře roku 2017, jakmile to počasí dovolí. Technologie vyžaduje teploty nad 8°C.

Jak objednám čištění?
Požadavky na čištění budou hlášeny na telefonický dispečink firmy, která bude odstraňování graffiti provádět. Je možné využít rovněž e-mail: antigraffiti@cistatrojka.cz.

Co udělat, abych se zapojil do programu?
Pro zapojení do programu je třeba, aby majitel nemovitosti (resp. osoba oprávněná jednat např. za společenství vlastníků, družstvo apod.) vyplnil přihlášku dostupnou na webu městské části a tu poslal na adresu městské části (Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3), nebo zanechal na podatelně. Na základě přihlášky bude připravena smlouva a účastník bude pozván na radnici za účelem podepsání smlouvy. Na jejím uzavření by se v případě nemovité věci ve spoluvlastnictví měli spoluvlastníci většinově dohodnout. U právnických osob (např. bytové družstvo, společenství vlastníků) o uzavření smlouvy rozhodne příslušný orgán. Vaše případné dotazy ohledně uzavření smlouvy směřujte na e-mail sulcova.katerina@praha3.cz

Rezervovat k podpisu se mohou výhradně uchazeči, kteří zaslali přihlášku. Až ve chvíli, kdy je přihláška zaevidovaná, bude připravena smlouva. Poté je zaslán uchazečům pokyn k tomu, aby si na tomto odkazu zarezervovali termín k podpisu smlouvy + doplňující informace. Není tedy vhodné, aby se nám tam registrovali uchazeči současně s odesláním přihlášky.

 

 

Související dokumenty