Rituál v Toyen

Autorskou výstavu Josefa Achrera s názvem RITUÁL v Galerii Toyen zahájila starostka Vladislava Hujová slavnostní vernisáží 1. června v 18:00 hodin.

naweb1Na úvod zahrál v zaplněné galerii Václav Kořínek etnickou hudbu, a jak řekl sám Josef Achrer, otevřel nám nebesa prostřednictvím svých vlastnoručně vyrobených nástrojů.naweb2

Josef Achrer je na současné scéně českých malířů nepřehlédnutelná osobnost. Jeho díla jsou na plátně tvořena pomocí ornamentů, struktur a symbolů do kompozic, které mají příběh vepsaný do obrazu. Jeho již mnoho let používaná technika struktur je osobitým projevem, který je jeho doménou a následuje po předešlých formách malířského projevu. Celá autorova tvorba je naplněna prouděním, které pomocí dialogu mezi snem, reálnem, peklem a rájem diváka strhuje do víru mnohdy nejen příjemných pocitů.naweb4nawb3

Josef Achrer o Rituálu sám řekl: „Tento projev lidské činnosti je spojován s původními kulturami lidského pokolení. Všechny kmeny a jejich náboženství měly své rituály, které v různých podobách přežívaly po tisíciletí až do dnes. Rituál je také projevem domorodých kmenů v různých částech kontinentů na Zemi. I dnešní člověk zažívá denně mnoho rituálů a přináší oběti. Tyto obětní rituály jsou důležitým nástrojem, jak upevňovat své pozice a jistoty na tomto světě. Rituál bývá opředen tajemnými silami a nadpřirozenými jevy. Toto řídí duchovní síla víry, která bývá při aktu přítomna. Rituál ale může být i ranní káva beze slov, milostná předehra, sváteční obřad v kostele i pravidelná porada na obecním úřadě na Žižkově.“

Srdečně vás na výstavu zveme a připomínáme, že celý červen budou každou středu od 18:00 hodin probíhat komentované prohlídky za osobní účasti umělce.

Jan Dvořák

Foto: Radko Šťastný