Publikace o sakrálních stavbách Prahy 3 byla slavnostně představena veřejnosti

Představení knihy a její požehnání se konalo 10. října v kostele sv. Anny v Jeseniově ulici.

_DSC3765001Obrazovou publikaci z ediční řady knih o kulturních památkách, které vydává městská část Praha 3 v kostele prezentovali samotní autoři Jan Vlk, Ivan Vavřík a fotograf Rudolf Prekop.

V zaplněném kostele sv. Anny seznámili přítomné s tím, jak kniha vznikala a poděkovali městské části a římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa za součinnost při tvorbě tohoto díla._DSC3746001

Za městskou část Praha 3 pozdravila shromážděné zástupkyně starostky Lucie Vítkovská a připomněla, že akce je završením IX. ročníku Dnů žižkovského kulturního dědictví. Následovalo požehnání knihy duchovním správcem žižkovské farnosti Otcem Vítem Uherem.

Slavnostní večer doplnil koncert „Modlitby básníků a hudba“. Účinkovali herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček, trumpetista Miroslav Laštovka, sopranistka Štěpánka Heřmánková a varhaník Vladimír Roubal.

Modlitby osobností jako byli sv. František z Assisi, sv. Augustin nebo Michelangelo Buonarroti zazněly v mistrovském přednesu Alfreda Strejčka. Neopakovatelnou atmosféru dotvářela hudba A. Dvořáka, G. Cacciniho, C. Francka a dalších mistrů včetně varhanních improvizací na téma J. S. Bacha či A. Dvořáka.

Naplnila se tak slova zástupce starostky pro oblast kultury Alexander Bellu, který nám před časem řekl: "Pokud se zajímáte o historii našich sakrálních staveb, pak rozhodně nemůžete chybět na prezentaci prvního dílu knihy Církevní památky v Praze 3 o našich čtyřech významných kostelích a kaplích.“

Publikaci seženete za 100 Kč.

Jan Dvořák

Foto: Radko Šťastný