Přijďte na druhou debatu Dům sociálních služeb 

Ve středu 8. listopadu od 18.00 hod. se v budově Střední odborné školy stavební a zahradnické uskuteční druhá diskuse k architektonickému návrhu Dům sociálních služeb.

Součástí setkání bude prezentace architektonického návrhu s přihlédnutím k námitkám a připomínkám občanů a představení dopravní studie DSS_II_2017_A5_leták_v2dané lokality. Prezentace a následné společné diskuse se zúačastní:

  • Ivan Holeček (zástupce starostky MČ Praha 3), 
  • David Gregor (zástupce starostky MČ Praha 3),
  • Martin Žárský (předseda Komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady MČ Praha 3),
  • Martina Chmelová (předseda Komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady MČ Praha 3), 
  • Vladimír Beran (vedoucí Odboru sociálních věcí a tajemník Komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady MČ Praha 3)
  • autoři návrhu z ateliéru FADW Ing. arch. Jan Fousek a Ing. arch. Daniel Pexa