Parukářka se proměnila do vojenského ležení z třicetileté války

Na Vrchu sv. Kříže se 23. června konala akce, která hudbou, tancem, bojovými ukázkami, soutěžením a řemesly našich praprarodičů připomněla období třicetileté války.

DSC_5611Během celého odpoledne měli možnost malí i velcí vyzkoušet svou zručnost v dobových řemeslných dílnách. K dispozici byly workshopy a dílny jako hračky našich babiček, navlékárenská dílna, ruční tisk, kovotepec, tesařská učebna.beůllu

O třicetileté válce se mohli návštěvníci více dozvědět zábavnými soutěžemi, ale i panelovou výstavou. Ve vojenském ležení si šlo zblízka prohlédnout dobové zbraně nebo ochutnat pravé pochoutky dobové vojenské kuchyně. Akci doprovázela odborná přednáška PhDr. Pavla Běliny, CSc. k panelové výstavě, hudební vstupy uskupení Jiřího Hodiny Mantaban a taneční ukázky barokního tanečního souboru TRN V OKU. Na závěr zahrála pražská multižánrová hudební skupina Jamie Marshall & Amplified Acoustic Band.DSC_5787

Nadšení vzbuzovaly ukázky šermu skupin Corporal, Salva Quardia, Compagnia della Morte. O pořádnou taškařici se postaral dělostřelec Radovan Černohorský, který se zabývá výrobou děl dle originálních předloh ze 17. a 18. století. Dělo, které bylo možné vidět v ukázce, je přesná replika jednoliberního děla z období 17. století, cca 1630-1700. Hlaveň děla je odlita z bronzu.

"Jsem rád, že i přes nepřízeň počasí si našlo mnoho lidí cestu na Parukářku, aby si připomněli třicetiletou válku a další osmičky v naší historii, které ovlivnily nejen naše země, ale měly dopad na celou Evropu," uvedl starosta Alexander Bellu.

Třicetiletá válka (1618–1648)

Evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím, vešel do dějin pod názvem Třicetiletá válka. Neméně důležitou příčinou války byl také boj evropských zemí o politickou nadvládu.

Vlastní válku započala revoluce stavů v zemích Koruny české proti panovníkovi. Další mocenský souboj, který již v Evropě probíhal mezi Nizozemskými provinciemi a Španělskem, dnes známý jako nizozemská revoluce, také výrazně ovlivňoval boje v Evropě. A konečně vstup katolické Francie na stranu protihabsburské koalice za účelem eliminace přílišné moci Habsburků podtrhl mocenské zájmy na pozadí Třicetileté války.

První roky války probíhaly především na území Českého království a Rakouského arcivévodství, vzhledem k tomu, že zde vypukly revoluce proti Habsburkům. Nicméně na většinu dalších let války se boje přemístily mimo tato území v důsledku toho, že se katolíkům podařilo velkou část bitev vyhrát a přesunout boje na zbytek území Svaté říše římské, které ovládali protestanti.

Vleklá a rozsáhlá válka způsobila značný úbytek obyvatelstva na zasažených územích. V průměru poklesl počet obyvatel o třicet procent, u mužů až padesát procent. České země byly po většinu války uchráněny před největšími válečnými útrapami, ale počet obyvatel i zde rovněž poklesl o jednu třetinu. Válka skončila uzavřením vestfálského míru v roce 1648, z tohoto míru nejvíce získaly protestantské státy a Francie.