24 členů NSPU se představuje v Galerii Toyen jako Žižkovský Montmartre

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová zahájila 1. března v Galerii Toyen společnou výstavu čtyřiadvaceti členů Nového Sdružení Pražských umělců pod názvem Žižkovský Montmartre.

„Před rokem jsme slavnostně otevírali výstavou významného českého výtvarníka Oldřicha Kulhánka novou Galerii Toyen. Za ten rok zde _DSC7298001 proběhla celá řada nádherných výstav. To se mi moc líbí a byla bych ráda, kdyby se Žižkov ubíral právě tímto uměleckým směrem. Třetí městská část má zájem na tom, aby si zde pro svoji tvorbu našlo místo co nejvíce kvalitních výtvarných umělců a snažíme se k tomu přispět nabídkou velkého množství nebytových prostorů, které dáváme do výběrového řízení,“ řekla na úvod vernisáže starostka Vladislava Hujová.

_DSC7309001Za všechny členy Nového sdružení poděkovala Alena Petříčková městské části za to, že mohou prezentovat svá díla v tak krásném prostředí, které Galerie Toyen nabízí a řekla: „Dnešní přehlídka tvorby většiny členů sdružení, zastoupených jedním či dvěma obrazy je jakousi výpovědí autorů o jejich vztahu k Žižkovu a současně výzvou ostatním i divákům k dialogu.“

Podle příznivce sdružení a uměnovědce doktora Františka Maliny je jen málo uměleckých směrů, _DSC7301001kterými by se někdo z nás nevydal. Vnímavý divák si uvědomuje, že na ty samé výzvy, otázky a problémy mohou existovat různé odpovědi, různá řešení, která mají přes svoji rozmanitost společného jmenovatele - přesvědčivost, vytříbenost, životní zkušenosti a mistrovské podání. Tvůrci jsou natolik silnými a vyhraněnými osobnostmi, že myslím nezastiňují jeden druhého.

_DSC7269001Prezentovaná výstava je skutečný dialog a je jen na divákovi, aby si prošel jednotlivá obrazová pole a složil je po svém do optimální polohy. Výsledkem ať je zdroj čisté radosti, který poslouží jako nástroj, s jehož pomocí může nahlédnout za oponu všedního dne.

Výstava v Galerii Toyen je jen pověstnou špičkou ledovce, který v sobě skrývá obrovskou aktivitu všech členů sdružení, která se neobejde bez spolupráce a podpory majitelů domů i městské části Praha 3.

Projekt Žižkov - pražský Montmartre vychází z motivů lokality Žižkova a života jeho obyvatel a výstava je jistým druhem poděkování všem příznivcům.

                                                                                                                                                           Text: Jan Dvořák, foto: Radko Šťastný


Již tři roky probíhají úspěšné výstavy v rámci projektu "Žižkov - pražský Montmartre", kde se prezentují jednotliví členové NSPU a pozvaní sympatizanti projektu. Tvoří umělecký dialog příslušníků sdružení sídlícího v této jedinečné, fenomenální části Prahy, kde mnozí i žijí a tvoří. Poprvé proběhla výstava "Žižkov - pražský Montmartre I." v roce 2013. U příležitosti výstavy vznikl i kalendář sdružení, který spojoval tvorbu členů sdružení s geniem loci této pražské čtvrti. Od této pilotní akce, obohacují pravidelně opakované výstavy s různorodým malířským, sochařským i fotografickým zpracováním námětů z historie či současnosti Žižkova, kulturní život jak členů sdružení, tak milovníků kultury z celé Prahy. Na autorských i společných výstavách je možno vidět zastoupení většiny stylů moderního i klasického umění posledních několika desetiletí.

V duchu projektu, za přispění některých členů sdružení s dlouhodobými vazbami na francouzské prostředí, se podařilo v květnu roku 2015 uspořádat stejnojmennou výstavu členů sdružení ve Francii, na zámku v městečku Pont du Chateau u Clermont Ferand. K této příležitosti byl sdružením vydán reprezentační katalog, kde jsou představeni jednotliví umělci a jejich díla.