Jedenáctka organizací nominovala své nejlepší zástupce na ocenění Dobrovolníka roku 2014 a vítězný titul nakonec získala devítka jednotlivců a kolektiv Polední ateliér, který tvoří dobrovolnice z Farní charity Žižkov. Ani dalších šest nominovaných neodešlo s prázdnou a za svoji obětavou a nezištnou práci pro druhé získali ocenění za dobrovolnickou činnost.

Slavnostní večer, kterým provázel Roman Víšek, zahájila radní městské části Jaroslava Suková, která též postupně všem nominovaným předala ocenění za jejich dobrovolnické aktivity.

Cenu si z večera odnášel například Anton Čamaj, který pomáhá v České společnosti pro duševní zdraví, kam nastoupil před dvěma lety jako klient. Již od začátku pomáhal s výpočetní technikou, postupně občas zastupoval při vedení počítačových kurzů, v roce 2013 z vlastní iniciativy vedl kurz psaní na klávesnici, který sám koncipoval a našel vhodnou aplikaci, která byla pro klienty velmi efektivní.  Letos se začal velmi angažovat v divadelním kroužku Horizont, který vznikl jako otevřená ochotnická skupina členů, klientů a příznivců společnosti pro duševní zdraví. Produkčně a někdy i režijně tuto skupinu vede, vedle toho se stará nadále o počítače, dále dohlíží na pořádek a úklid v prostorách společnosti.

„Díky našemu Tondovi je možné mnohem lépe realizovat některé aktivity, na které nemáme zatím dostatek finančních prostředků. Jeho práce je přínosná nejen pro klienty, ale i pro zaměstnance naší organizace. Dochází sem minimálně dvakrát týdně a věnuje své práci pro naši společnost opravdu mnoho ze svého volného času,“uvádí Lenka Flášarová, ředitelka České společnosti pro duševní zdraví.

Zajímavý je i příběh Zdenky Myšákové nominované centrem ERGO Aktiv, které pomáhá lidem po mozkové příhodě vrátit se zpět do běžného života a do něhož sama docházela jako klientka. Zdenka Myšáková se po čase do centra vrátila, nicméně již ne jako klientka, ale jako asistentka terapeutů v rámci tréninkového pracovního místa a následně v rámci dobrovolnické činnosti. „Jsem bývalým klientem ‚Erga‘, které mi moc pomohlo po velkém úrazu zase se vrátit do normálního života. Proto jsem po dvou letech uvítala možnost sem chodit a pomáhat ergoterapeutkám v jejich práci,“ říká Zdena Myšáková.

Mezi oceněnými ale nemohli chybět ani dobrovolnice a dobrovolníci z neziskových organizací pracující pro děti a rodiče v rodinných centrech jako je Ulitka, Nová Trojka nebo Paleček, či s organizací, které se věnují seniorům jako Remedium nebo Svaz důchodců. Ocenění převzali i dobrovolníci z nízkoprahových klubů Centrum dětí a mládeže Teen Challenge nebo Husita.

Dárkem pro všechny nominované dobrovolníky roku 2014 z Prahy 3 bylo také vystoupení dětského pěveckého sboru Zvonečky pod vedením sbormistryně Jarmily Novenkové, ukázky klasických i moderních indických tanečních stylů v nápaditých choreografiích skupiny Rása a hudebním zážitkem bylo též provedení skladby Paula Schoenfielda s názvem Café music v podání Puella tria.


Titul Dobrovolník roku 2014 získali:

Anton ČAMAJ- Česká společnost pro duševní zdraví

Gabriela Bajerová ZEZULOVÁ - Remedium Praha, o.p.s.

Zdenka MYŠÁKOVÁ - ERGO Aktiv, o.p.s.

Nela KALBÁČOVÁ – Rodinný klub Ulitka /My Aktivity o.p.s.

Magdaléna RAUSOVÁ – Centrum dětí a mládeže - Teen Challenge International ČR 

Jiří DĚDIČ- Svaz důchodců Praha 3

Helena KOŠŤÁKOVÁ - Komunitní centrum Armády spásy

Jiřina LALÁKOVÁ – Rodinné a komunitní centrum Paleček

Eva DŽOBÁKOVÁ – Husitské centrum, o.p.s.

Polední ateliér - Farní charita Praha 3 – Žižkov: Dana BEDŘICHOVÁ, Marie PROKOPOVÁ, Hana BEŇADIKOVÁ, Herta MIKŠÍČKOVÁ, Marie STAŇKOVÁ, Helena GRUNTOVÁ, Anna TOŠOVSKÁ, Milada SEHROVÁ, Venuše KRMELOVÁ, Emilie MACHAJDÍKOVÁ

 


Ocenění za dobrovolnickou činnost získali

Šárka VLKOVÁ– Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka

Hana POKORNÁ- Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka

Sára JANKOVÁ- Rodinný klub Ulitka /My Aktivity o.p.s.

Jitka BURGROVÁ- Svaz důchodců Praha 3

Hana STÝBLOVÁ– Rodinné a komunitní centrum Paleček

Miloslava HAVLASOVÁ - Rodinné a komunitní centrum Paleček


Co je soutěž Dobrovolník roku

Cílem soutěže je ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají v neziskové či jiné organizaci či jsou prospěšní jednotlivci nebo skupině osob na území Prahy 3, a to alespoň po dobu jednoho roku. Nemělo by se jednat o zaměstnance organizace, který pobírá za svoji práci mzdu, odměnu nebo plat. Letos se uskutečnil čtvrtý ročník soutěže.