Zastupitelé Prahy 3 během jednání zastupitelstva městské části vyjádřili ochotu dospět společně se zástupci sdružení Klinika k řešení, které by pomohlo do budoucna uskutečnit jejich projekt. Ocenili také to, že sdružení odvedlo při úklidu objektu v Jeseniově 60 velký kus práce. Připomněli však, že nemohou řešit záležitost této budovy v majetkové rovině, protože není ve vlastnictví městské části.

Praha 3 opakovaně žádala stát o vyřešení problému s bývalou poliklinikou
Na nutnost řešit problém neuspokojivého stavu bývalého zdravotního střediska v Jeseniově 60, které spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), upozorňuje městská část Praha 3 státní úředníky již od loňského roku.
Do objektu ve zchátralém stavu se koncem letošního listopadu nastěhovali squatteři. Radnice Prahy 3 nesouhlasí se svévolným obsazením cizího majetku, ale nabízí prostor k jednání o podpoře projektu komunitního centra.

Městská část Praha 3 na neuspokojivý stav bývalého zdravotního střediska upozornila ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dopisem již 28. listopadu 2013. V dopise starostka Vladislava Hujová  informovala o tom, že objekt vyhledávají rizikové osoby a zároveň dochází k chátrání a znehodnocování majetku státu. Žádala o urychlené zabezpečení objektu, protože na prohlubující se problémy upozorňovali i obyvatelé okolních domů.

Podle odpovědi ÚZSVM je budova bývalé polikliniky před privatizací a úřad bude co nejrychleji usilovat o co nejrychlejší dořešení budoucího majetkoprávního postavení předmětného objektu.

V dalším dopise ze dne 9. ledna 2014 se starostka Hujová dotazuje ministerstva financí na časovou perspektivu majetkoprávního vypořádání objektu. V odpovědi ministerstvo píše, že daný materiál bude Úřadem vlády zařazen na pořad jednání vlády v lednu 2014.

V dalším dopise ze dne 15. července 2014 se starostka opět obrací na ministerstvo financí s žádostí o urychlení postupu privatizace bývalého zdravotního střediska v Jeseniově ulici. Náměstek ministra financí Ondřej Závodský odpověděl, že právě probíhá příprava privatizace formou veřejné soutěže. „Lze předpokládat její vyhlášení a v případě úspěšného vyhodnocení, resp. přijetí nejvhodnější nabídky, pak zrealizování veřejné soutěže do konce roku 2014“.

Městská část Praha 3 o případné účasti ve veřejné soutěži uvažovala s tím, že by měla zájem o koupi objektu za účelem jeho rekonstrukce na mateřskou školku. Podle zákona v případě účasti Prahy 3 ve veřejné soutěži musí zastupitelstvo odsouhlasit nabízenou finanční částku předem. Tato informace však městskou část ve výběrovém řízení značně znevýhodňuje a prakticky vylučuje úspěšnost ve veřejné soutěži.