Odbor dopravy se skládá z pěti oddělení – oddělení silničního úřadu (vydává různá povolení k užívání místních komunikací), oddělení dopravy v klidu (vyřizuje parkovací karty), oddělení pozemních komunikací (vyřizuje stavební povolení, ohlášení stavby ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací), oddělení životního prostředí a oddělení správních poplatků (vyřizuje správní řízení vedené pro porušení právních přepisů na komunikacích).

Adresa: Seifertova 51, Praha 3, tel. 222 116 403

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00 -  8.00 hod.

Oddělení dopravy v klidu

Adresa: Perunova 5, Praha 3, tel.: 222 517 345

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 18.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 - 15.00 hod., pátek 8.00 - 14.00 hod

Zóna placeného stání Praha 3

Na celém území městské části Praha 3 je zřízena zóna placeného stání. V oranžové zóně (max. 2 hodiny parkování) a zelené zóně (max. 6 hodin parkování) se za parkování vozidel platí mincemi v parkovacích hodinách. Tyto zóny jsou placené ve všední dny od 8.00 do 18.00, mimo tyto hodiny a o víkendech je parkování bezplatné. Přesná časová pravidla a poplatky jsou uvedeny na parkovacích hodinách na místě. Modrá zóna (označení na povrchu vozovky modrým pruhem) je určena pro parkování rezidentů městské části Praha 3. Při parkování v této zóně je nutné mít vozidlo označeno platnou parkovací kartou. Výjimkou v modré zóně je parkování vozidla po čas kratší než 3 minuty, a čas mezi 06.00 – 08.00 ráno, kdy je parkování možné pro všechna vozidla.

Dodržování pravidel parkování kontroluje městská  policie. Za porušení pravidel je udělena pokuta a vozidlo může být odtaženo.

Pro občany přihlášené  k trvalému či dlouhodobému pobytu na městské části Praha 3 jsou parkovací karty pro modrou zónu vydávány na základě předložení následujících dokladů:

Doklady k výdeji parkovací karty pro cizí státní příslušníky:

1) doklad o místě trvalého nebo dlouhodobého pobytu (originál) na Praze 3:

 A) Cizí státní  příslušníci, občané EU, žijící v Česku:

  • platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas a průkaz o povolení k trvalému pobytu, nebo platný občanský průkaz (ID card) nebo cestovní pas a průkaz o přechodném pobytu nebo hraniční průvodku s potvrzením o přechodném pobytu na zadní straně.

 B) Cizí státní  příslušníci ze států mimo EU, žijící v Česku:

  • platný cestovní  pas s platným vízem nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu.

2) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):

 A) žadatel je vlastníkem vozidla:

  • v případě vozidel registrovaných v Česku: osvědčení o registraci (technický průkaz) silničního motorového vozidla, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla
  • v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: osvědčení o registraci (technický průkaz) silničního motorového vozidla, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla + překlad osvědčení do češtiny (není nutný pro překlad ze slovenštiny), podepsaný vlastníkem vozidla, stvrzujícím platnost uvedených údajů.  

 B) ostatní uznávané právní vztahy k vozidlu

  • vozidlo na leasing, vozidlo na úvěr, vozidlo dlouhodobě pronajaté z půjčovny automobilů, vozidlo svěřené k soukromému užívání zaměstnanci nebo členovi orgánu právnické osoby

Nutné doklady jsou v těchto případech uvedeny na našich internetových stránkách http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/doprava-a-parkovani/zona-placeneho-stani - odkaz „Metodika DOP“. Na této internetové adrese jsou také:

  • ceník poplatků za parkovací karty
  • mapa zóny placeného stání
  • možnost objednání na podání žádosti o parkovací kartu
  • další informace