Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Magistrát hlavního města Prahy
Kategorie Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy
Název MHMP - Rekonstrukce ul.Husitská, P-3, akce č. 999336- SO101, SO501 - stavební povolení
Značka MHMP 1517752/2017
Původce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581 DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
Adresát HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581 DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

1517752_17_SP_Husitska.pdf (500,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městská část Praha 3, Úřad městské části

Zveřejněno od 06.10.2017
Má být vyvěšeno do 23.10.2017
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 06.10.2017 08:38
Do