Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Magistrát hlavního města Prahy
Kategorie Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy
Název MHMP - výběrové řízení v oboru vnitřní lékařství
Značka S-MHMP 1480190/2017 ZDR
Původce Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči Helena.Zelenkova@praha.eu
Adresát Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči Helena.Zelenkova@praha.eu
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

1480190-17_vnitrni_lekarstvi.pdf (142,2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městská část Praha 3, Úřad městské části

Zveřejněno od 03.10.2017
Má být vyvěšeno do 14.11.2017
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 03.10.2017 09:53
Do