Úřední deska - Stav k 17.12.2017


Požadovaný dokument již není k dispozici.

 1 - 25 z 191  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP - vyhlášené výběrové řízení v oboru gynekologie a porodnictví S-MHMP 1935350/2017 ZDR Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
15.12.2017 31.01.2018 1935350-17_gynekologie_a_porodnictvi.pdf (143,0 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ Brno - město, 030 EX 12215/12-261 Dražební vyhláška, 030 EX 12215/12-261 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, Czech Republic
Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, Czech Republic
15.12.2017 09.02.2018 Drazebni_vyhlaska.pdf (214,5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Výběrové řízení 35 - referent oddělení v klidu OD UMCP3 120098/2017 OPPM Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.12.2017 30.12.2017 vyberove_rizeni_35-2017_-_kopie.pdf (55,3 kB)
Městská část Praha 3 Volby Pozvánka - První zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky UMCP3 121457/2017 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Praha 3 130 00 Praha 3 - Praha 3
14.12.2017 28.02.2018 Pozvanka_-_Prvni_zasedani_okrskove_volebni_komise_pro_volbu_prezidenta_republiky.pdf (37,6 kB)
Městská část Praha 3 Volby Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky UMCP3 121681/2017 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Praha 3 130 00 Praha 3 - Praha 3
14.12.2017 28.02.2018 Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_volby_prezidenta_republiky.pdf (260,5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor občansko správní-náhradní doručení DANIEL MACHÁČEK-Vyrozumění o odložení věci (§ 76 odst. 3 zákon č. 250/2016 Sb.) UMCP3 116823/2017 2017/0880/Su Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Jozef Bášti, 22.03.1988*
Rožňavská 850/7, 979 01 Rimavská Sobota, Slovakia
13.12.2017 29.12.2017 Vyrozumeni_o_odlozeni_veci_.pdf (326,6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby 207-Ž,Štítného 40_Nást+Příst_ÚR_Rozh UMCP3 117932/2017 OV/1560,2230/17/Sav Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Úřad Městské části Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
13.12.2017 29.12.2017 207-Z_Stitneho_40_Nast_Prist_UR_Rozh.pdf (597,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Zahájení řízení o odstranění vraku UMCP3 120280/2017 OD/2765/17/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
13.12.2017 29.12.2017 2765-zahajeni_rizeni.pdf (448,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby 465-Ž,2848-Ž,Seifertova 15,15a_Nást+PřístBD_ÚR_PřeručNaŽádost_Usnes UMCP3 120542/2017 OV/2495/17/Sav/v Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Úřad Městské části Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
13.12.2017 29.12.2017 465-Z_2848-Z_Seifertova_15_15a_Nast_PristBD_UR_UsnesPrerusNaZadost.pdf (439,9 kB)
Městská část Praha 3 Rada městské části Vyvěšení na ÚD - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2931/152 v k.ú. Žižkov UMCP3 120659/2017 OMA/Ji-Bř-do 29.12.2017 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
13.12.2017 29.12.2017 Usneseni_RMC_c._879_ze_dne_11.12.2017-Zamer_vypujcky_casti_pozemku_parc.c._2931-152_v_k.u._Zizkov.pdf (15,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy opatření obecné povahy - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 120260/2017 OD/2810/17/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
13.12.2017 29.12.2017 2810_lucemburska_opatreni_obecne_povahy-anonymizace.pdf (724,7 kB)
2810_mapa-anonymizace.pdf (116,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby č. parc. 3532/Ž, BD Na Viktorce, oznámení o zahájení stavebního řízení UMCP3 118293/2017 OV/2450/17/Kva,Kz-z Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
13.12.2017 29.12.2017 c._parc._3532-Z_BD_Na_Viktorce.pdf (115,5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí- Vlkova, Bořivojova UMCP3 120529/2017 OD/2733/17/Re Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
13.12.2017 29.12.2017 2733a-17_OOP_Borivojova_a_Vlkova_FILM_MAKERS_.pdf (423,7 kB)
Grafika_-_FILM_MAKERS.pdf (184,5 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ Praha 2 - Dražební vyhláška EN 3/15 UMCP3 120669/2017 Fendrych Jan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:75128446, Jan Fendrych
DS: jrcg8dh, Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Fendrych Jan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:75128446, Jan Fendrych
DS: jrcg8dh, Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.12.2017 19.01.2018 EN_3-15-12.pdf (154,9 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Vyrozumění o podaných odvoláních - ÚR Dalimilka - zn. OV/2380/17/Kř/v UMCP3 118583/2017 Zn.: OV/2380/17/Kř/v Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
12.12.2017 28.12.2017 Vyrozumeni_o_podanych_odvolanich_-_UR_-_Polyfunkcni_dum_Dalimilka.pdf (383,2 kB)
priloha_c._1_-_odvolani_RNDr._Hauser.pdf (229,7 kB)
priloha_c._2_-_odvolani_Mgr._Strakova.pdf (215,1 kB)
priloha_c._3_-_odvolani_Ing._Simberova.pdf (412,6 kB)
priloha_c._4_-_odvolani_PSN_spol._s_r.o..pdf (710,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Sudoměřská 28, č.p. 1096, k.ú. Žižkov: územní rozhodnutí UMCP3 118354/2017 OV/2186/17/Souč Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
12.12.2017 28.12.2017 17-2186-Sudomerska_28_rozhodnuti..pdf (456,8 kB)
Městská část Praha 3 Zastupitelstvo městské části program 20.zmć UMCP3 120268/2017 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
12.12.2017 20.12.2017 program_zmc.pdf (141,8 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy OOP - stanovení přechodné úpravy - komunikace V jezerách - vjezd do areálu PVK UMCP3 120283/2017 OD/2802/17/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
12.12.2017 28.12.2017 17-2802_OOP_V_jezerach_-_proti_PVK_-_A_9_provozni_potreby_.pdf (424,4 kB)
Graficka_priloha_-_V_jezerach_41_x_Konevova.pdf (1,7 MB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozh+OOP-stání film.tech-Žižk.nám+Křišťan UMCP3 120288/2017 OD/2805/17/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
12.12.2017 28.12.2017 17.2805a-DS-Zizk.nam_1az2_Kristan_1-film_v-CT.pdf (411,5 kB)
situace-2805-film-Zizk.nam_Kristan.pdf (147,6 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ PRAHA 3 - 091 EX 03467/16-028, Dražební vyhláška movitých věcí elektronická 091 EX 03467/16-028 Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
11.12.2017 18.01.2018 Drazebni_vyhlaska_movitych_veci_elektronicka_7.12.2017_921.pdf (376,8 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ Praha 3 - 091 EX 04223/12-042, Dražební vyhláška movitých věcí elektronická 091 EX 04223/12-042 Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
11.12.2017 18.01.2018 Drazebni_vyhlaska_movitych_veci_elektronicka_7.12.2017_1312.pdf (379,6 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ Praha 3 - 091 EX 02937/14-030, Dražební vyhláška movitých věcí elektronická 091 EX 02937/14-030 Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
11.12.2017 18.01.2018 293714.pdf (376,2 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ Praha 3 - 091 EX 04365/16-030, Dražební vyhláška movitých věcí elektronická 091 EX 04365/16-030 Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
11.12.2017 18.01.2018 436516.pdf (379,8 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ Praha 3 - 091 EX 02828/10-099, Dražební vyhláška movitých věcí elektronická 091 EX 02828/10-099 Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
11.12.2017 18.01.2018 Drazebni_vyhlaska_movitych_veci_elektronicka_7.12.2017_1245.pdf (377,5 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ pRAHA 3 - 091 EX 03993/16-039, Dražební vyhláška movitých věcí elektronická 091 EX 03993/16-039 Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic
11.12.2017 18.01.2018 Drazebni_vyhlaska_movitych_veci_elektronicka_7.12.2017_942.pdf (377,2 kB)
 1 - 25 z 191