Úřední deska - Stav k 17.11.2018 1 - 25 z 215  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP - výběrové řízení v oboru dermatovenerologie S-MHMP 1786904/2018 Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
16.11.2018 02.01.2019 1786904-18_dermatovenerologie.pdf (146,5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor občansko správní-náhradní doručení Laurentiu Rusen-Rozhodnutí o zabrání věci (§ 53 odst. 2 zákon č. 250/2016 Sb.) - je výnosem přestupk UMCP3 230170/2018 2017/0379/Su Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Laurentiu Rusen, 10.12.1988*
Iubirii 933, 925300 Urziceni, Romania
16.11.2018 04.12.2018 Rozhodnuti_o_zabrani_veci_-_je_vynosem_prestupku.pdf (377,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 230475/2018 OD/2565/18/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
16.11.2018 04.12.2018 2565-gsituace_dopravniho_znaceni.pdf (261,8 kB)
2565a-K_lucinam-UD.pdf (743,3 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ Praha 2 - EX 1425/17-35 dražební vyhl. - movité věci Neutrics - elektronicky EX 1425/17-35 Fendrych Jan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:75128446, Jan Fendrych
DS: jrcg8dh, Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Fendrych Jan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:75128446, Jan Fendrych
DS: jrcg8dh, Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, Czech Republic
16.11.2018 21.12.2018 170142535.pdf (172,0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - Ondříčkova, Laubova UMCP3 230944/2018 OD/2552/18/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
16.11.2018 03.12.2018 18-2552a_OOP_Ondrickova_x_Laubova_Ippos_bohemia_-_stavebni_upravy_krizovatky.pdf (386,0 kB)
Graficka_priloha_-_uprava_kriz._Ondrickova_x_Laubova.pdf (252,9 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Hotel u Tří korunek: rozhodnutí UMCP3 204613/2018 OV/1620/18/Mk Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
16.11.2018 03.12.2018 18-1620_-_Hotel_u_Tri_korunek_nastavba_pristavba_UR-rozhodnuti_.pdf (435,1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor vedlejší hospodářské činnosti - nebytové prostory záměr pronájmu Z.S. UMCP3 230178/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
15.11.2018 03.12.2018 zamer_Z.P..pdf (49,8 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ Znojmo - EX 2349/15-72 Usnesení o zrušení dražby EX 2349/15-72 Jaroš Vojtěch, Mgr. - soudní exekutor, IČ:75126516, Vojtěch Jaroš
DS: 3iyg8ih, Rooseveltova 838/2, 669 02 Znojmo
Jaroš Vojtěch, Mgr. - soudní exekutor, IČ:75126516, Vojtěch Jaroš
DS: 3iyg8ih, Rooseveltova 838/2, 669 02 Znojmo
15.11.2018 03.12.2018 150234972.pdf (188,6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor vedlejší hospodářské činnosti - nebytové prostory záměr pronájmu J. S. UMCP3 230370/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
15.11.2018 03.12.2018 zamer_J.S..pdf (49,8 kB)
Jiné instituce Ministerstva ČR „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů ko... MZP/2018/710/4431 Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
15.11.2018 03.12.2018 PUMPO_rozeslani_navrhu_a_vyhodnoceni.pdf (170,8 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP výběrová řizení -všeobecná sestra,oftalmologie a všeobecná sestra–sestra pro péči v psychiatrii UMCP3 228637/2018 Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
14.11.2018 31.12.2018 1809438-18_vseobecna_sestra_psychiatrie.pdf (145,2 kB)
1825838-18_oftalmologie.pdf (145,8 kB)
1825846-18_vseobecna_sestra.pdf (145,2 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP/P UMCP3 229384/2018 OD/2553/18/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
14.11.2018 30.11.2018 2553-situace_dopravniho_znaceni.pdf (280,0 kB)
2553a-Pospisilova-UD.pdf (743,8 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí + OOP o povolení k zaparkování vozů film. techniky - ul. Siwiecova UMCP3 229229/2018 OD/2491/18/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
14.11.2018 30.11.2018 2491a-Siwiecova-film-R.pdf (385,6 kB)
2491-graficka_priloha.pdf (162,3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy VV - návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - kom. Olgy Havlové a Rixdorfská UMCP3 229648/2018 OD/2487/18/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
14.11.2018 30.11.2018 18-2487_-_verejna_vyhlaska_-_doplneni_IZ_8a_b_a_IP_11_-_Olgy_Havlove_Rixdorfska_-_navrh_OOP_Metrostav_Vackov_.pdf (461,9 kB)
18-2487_-_Situace_DZ_Olgy_Havlove_a_Rixdorfska_navrh_OOP_.pdf (1,3 MB)
Městská část Praha 3 Odbor vedlejší hospodářské činnosti - nebytové prostory záměr pronájmu J.J. UMCP3 230114/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
14.11.2018 30.11.2018 J.J._zamer.pdf (49,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Husitská parc.č. 497-Ž Bytový dům REALIZACE ŽoPRODL DOK ZAH UMCP3 226315/2018 OV/2017/18/Jan-z Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
130 00 Praha 3
13.11.2018 29.11.2018 Husitska_parc_497__SP_PRODL_VYST_Novostavba_bytoveho_domu_ZAH_SprR.pdf (351,7 kB)
Jiné instituce Ministerstva ČR Ministerstvo obrany - odprodej majetku České republiky MO 305926/2018-1150 Ministerstvo obrany, IČ:60162694
DS: hjyaavk, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Ministerstvo obrany, IČ:60162694
DS: hjyaavk, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
13.11.2018 05.12.2018 Inzerat_Praha_13.11.2018.pdf (76,9 kB)
Jiné instituce Nezařazené dokumenty OSSZ Jindřichův Hradec - veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost 43003/027229/18/220/CHLA Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec
DS: mhqaczi, Sládkova 332, 377 01 Jindřichův Hradec
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec
DS: mhqaczi, Sládkova 332, 377 01 Jindřichův Hradec
13.11.2018 29.11.2018 Blazek_Jiri.pdf (64,1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Rezidenční obytný soubor Na Vackově, 5. etapa: opatrovník UMCP3 227703/2018 OV/1146/18/Mk-opatr Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.11.2018 29.11.2018 18-1146_-_Obytny_soubor_Na_Vackove_-_Etapa_05_usneseni_o_opatrovnikovi_.pdf (154,0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy - vyhrazeného parkoviště pro osoby ZTP UMCP3 228732/2018 OD/2526/18/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.11.2018 29.11.2018 2526-situace_dopravniho_znaceni.pdf (263,0 kB)
2526a-Habrova-UD.pdf (758,0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí o filmování-Siwiecova,nám. W.Churchilla UMCP3 227130/2018 OD/2435/18/Mr Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Úřad městské části, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
13.11.2018 29.11.2018 02435a-18-OOP_Siwiecova_1_ETAMP_FILM_PRODUCTION_-filmovani.pdf (372,6 kB)
situace_2435-Siwiecova_filmovani.pdf (263,4 kB)
Městská část Praha 3 Zastupitelstvo městské části pozvánka zmč UMCP3 229349/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.11.2018 21.11.2018 pozvankapdf.pdf (154,2 kB)
program_zmc.pdf (59,6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí ZUK a uzavírka - Slezská 113 - obnova vodovodního řadu UMCP3 229058/2018 OD/2505/18/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.11.2018 29.11.2018 18-2505a_OOP_Slezska_Hradecka_a_Chrudimska_Dopravni_inzenyring_-_obnova_vodovodniho_radu.pdf (386,5 kB)
Graficka_priloha_-_uzavirka_Slezska_-_obnova_vodovodniho_radu.pdf (687,6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy opatření obecné povahy - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 229293/2018 OD/2544/18/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
13.11.2018 29.11.2018 2544_mapa-anonymizace.pdf (116,5 kB)
2544_jeseniova_opatreni_obecne_povahy-anonymizace.pdf (486,5 kB)
Jiné instituce Nezařazené dokumenty Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - dražební vyhláška nemovité věci UZSVM/A/50701/2018-HMO2 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Czech Republic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Czech Republic
13.11.2018 18.12.2018 Drazebni_vyhlaska_A_D5_2018.pdf (2,6 MB)
 1 - 25 z 215