Úřední deska - Stav k 18.11.2017 1 - 25 z 210  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Městská část Praha 3 Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Výběrové řízení oddělení správního a živnostenského rejstříku OŽ UMCP3 110083/2017 OPPM Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
17.11.2017 03.12.2017 vyberove_rizeni_27-2017_-_kopie.pdf (56,1 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP - výběrové řízení vyhlášené v oboru gerontopsychiatrie a klinická onkologie S-MHMP 1800968/2017 ZDR,S-MHMP 1794647/2017 ZDR Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
16.11.2017 02.01.2018 1794647-17_klinicka_onkologie.pdf (143,3 kB)
1800968-17_gerontopsychiatrie.pdf (142,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí - Laubova 2128/10 UMCP3 110200/2017 OD/2585/17/Re Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
16.11.2017 04.12.2017 Grafika_-_Laubova.pdf (58,5 kB)
2585a-17_OOP_Laubova_Scheinkonig_.pdf (380,3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy opatření obecné povahy - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 109858/2017 OD/2629/17/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 2629_mapa-anonymizace_1_.pdf (94,7 kB)
2629-_sudomA_L_skA_opatreni_obecne_povahy-anonymizace.pdf (689,2 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy opatření obecné povahy - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 109884/2017 OD/2548/17/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 2548_mapa_nove-anonymizace.pdf (143,7 kB)
2548_u_rajske_zahrady_opatreni_obecne_povahy-anonymizace.pdf (692,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy opatření obecné povahy - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 109864/2017 OD/2630/17/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 2630_rohA_ATova_opatreni_obecne_povahy-anonymizace.pdf (683,0 kB)
2630_mapa-anonymizace.pdf (138,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí kulturní akce Advent 2017 UMCP3 110372/2017 OD/2627/17/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 2627a-nam._Jiriho-MC-DS.pdf (382,1 kB)
2627-graficka_priloha.pdf (119,8 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozh+OOP-film.technika-Slavíkova UMCP3 110414/2017 OD/2621/17/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 17.2621a-DS-Slavikova_12az22-film_v-Dikycau.pdf (369,6 kB)
situace-2621-film-Slavikova.pdf (173,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby 931/Ž, Řehořova 25, prodloužení platnosti stavebního povolení UMCP3 101500/2017 OV/1951/17/Kva Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 931-Z_Rehorova_25.pdf (154,9 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozh+OOP-film.technika-Vinohradská UMCP3 110419/2017 OD/2589/17/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 17.2589a-DS-Vinohr._parking-film_v-Film_Hunters.pdf (370,2 kB)
situace-2589-film-Vinohradska.pdf (242,5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy - vyhr. parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 109334/2017 OD/2547/17/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
14.11.2017 30.11.2017 2547a-Konevova-UD.pdf (753,0 kB)
2547-situace_dopravniho_znaceni.pdf (399,5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Výběrové řízení - referent oddělení sociální práce OSV UMCP3 108940/2017 OPPM Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.11.2017 30.11.2017 vyberove_rizeni_26-2017_-_kopie.pdf (59,1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy VV - návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK UMCP3 109347/2017 OD/2396/17/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.11.2017 30.11.2017 17-2396_-_verejna_vyhlaska_-_ZPS_-_novy_system_-_navrh_OOP.pdf (398,5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy OOP - Návrh - Bořivojova 19/2420 UMCP3 110020/2017 OD/2605/17/Re Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.11.2017 30.11.2017 2605-17_-_verejna_vyhlaska_-_stanoveni_Borivojova-anonymizace.pdf (652,0 kB)
Grafika_-_Borivojova.pdf (188,0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Výběrové řízení - referent oddělení poplatků - OE UMCP3 107668/2017 OPPM Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
13.11.2017 29.11.2017 vyberove_rizeni_25-2017_-_kopie.pdf (56,7 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ Praha 5 - Dokumenty 067 EX 278929/09-70-DV movité věci 067 EX 278929/09 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
13.11.2017 20.12.2017 CUP1524-EX_27892909-70_DTR20171113_8682475812561782960.pdf (126,3 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP - výběrové řízení v oboru ortodoncie S-MHMP 1722234/2017 ZDR Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
10.11.2017 29.12.2017 1722234-17_ortodoncie.pdf (142,9 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP - výběrové řízení v oboru neurologie S-MHMP 1719722/2017 ZDR Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
10.11.2017 22.12.2017 1719722-17_neurologie.pdf (141,3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor občansko správní-náhradní doručení Kateryna Doroshok-Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP3 108044/2017 2017/0093/Su Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
, Kateryna Doroshok
Mettalurg 183/52, 8750087590 Mariupol, Ukraine
10.11.2017 28.11.2017 Oznameni_o_moznosti_prevzit_pisemnost_.pdf (293,2 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP- vyhlášení výběrového řízení v oborech oftalmologie,dětská a dorostová psychiatrie,ergoterapeut UMCP3 108086/2017 Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Stepanka.Katsiedlova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Stepanka.Katsiedlova@praha.eu
10.11.2017 22.12.2017 1612594-17-ergoterapeut-vyhlVR.pdf (179,8 kB)
1755004-17-detska_a_dorostova_psychiatrie-vyhlVR.pdf (177,5 kB)
1755314-14-oftalmologie-vyhlVR.pdf (177,2 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP - vyhlášené výběrová řízení v oboru chirurgie , alergologie a klinická imunologie S-MHMP 1711982/2017 ZDR, S-MHMP 1756397/2017 ZDR Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Stepanka.Katsiedlova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Stepanka.Katsiedlova@praha.eu
10.11.2017 22.12.2017 1756397-17-alergologie_a_klinicka_imunologie-vyhlVR.pdf (183,5 kB)
1711982-17-chirurgie-vyhlVR.pdf (181,8 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP - vyhlášené výběrové řízení v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí S-MHMP 1766643/2017 ZDR Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Stepanka.Katsiedlova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Stepanka.Katsiedlova@praha.eu
10.11.2017 22.12.2017 17666643-17-ortopedie_a_traumatologie_pohyboveho_ustro_ji-vyhlVR.pdf (182,3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 108673/2017 OD/2499/17/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
10.11.2017 27.11.2017 2499a-Na_Parukarce-UD.pdf (765,3 kB)
2499-situace_dopravniho_znaceni.pdf (376,9 kB)
Jiné instituce Nezařazené dokumenty PREdistribuce přerušení dodávky elektřiny 27.11.2017-Biskupcova č.p.1810b/43,1809/45,1890/47,2444/49 UMCP3 108840/2017 ENGIE Services a.s., IČ:26121603
Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
ENGIE Services a.s., IČ:26121603
Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4
10.11.2017 28.11.2017 mc03es685014bf.PDF (36,3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor bytů a nebytových prostor-nebytové prostory pronájem Záměr pronájmu Olšanské 2666/7 UMCP3 108026/2017 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
10.11.2017 27.11.2017 Alaza.pdf (37,4 kB)
alergo_-_imuno.pdf (37,3 kB)
Betka.pdf (37,2 kB)
Blahutova.pdf (37,2 kB)
Cankova.pdf (38,0 kB)
diagnosticke_centrum_Olsanska_sro.pdf (37,3 kB)
ESME_s.r._o_._mensi_ctvrte_patro.pdf (37,3 kB)
ESME_s.r._o_._patee_patro.pdf (37,2 kB)
ESME_s.r._o_.ctvrte_patro.pdf (37,4 kB)
Chrastecka.pdf (37,4 kB)
Kaiserova.pdf (37,3 kB)
karabinova.pdf (37,5 kB)
Krupova.pdf (37,4 kB)
Med_expert.pdf (37,3 kB)
Meluzin.pdf (37,3 kB)
Muzikova.pdf (37,4 kB)
Navratil.pdf (38,0 kB)
neurosalix.pdf (37,4 kB)
NOvackova.pdf (37,3 kB)
OLenic.pdf (37,4 kB)
Otavova.pdf (37,3 kB)
Pavlikova.pdf (37,2 kB)
popelkova.pdf (37,3 kB)
Prager.pdf (37,3 kB)
pravdova.pdf (37,2 kB)
Primastom.pdf (37,2 kB)
R_a_F_sro.pdf (37,2 kB)
Radlova.pdf (37,3 kB)
Roubickova.pdf (37,3 kB)
Rusova.pdf (37,3 kB)
Rihova.pdf (37,8 kB)
Saberova.pdf (37,2 kB)
Sattler.pdf (37,3 kB)
Schovanek.pdf (37,2 kB)
Schovanek.pdf (37,2 kB)
Stehlikova.pdf (37,3 kB)
Svacina_dent.pdf (37,2 kB)
Sikyrova.pdf (37,3 kB)
Srutkova.pdf (37,2 kB)
Triadent.pdf (37,3 kB)
Tri_-stom.pdf (37,2 kB)
urologicka_ambulance_sro..pdf (37,2 kB)
urologicka_ambulance_sro.taky.pdf (37,2 kB)
Vanova.pdf (38,1 kB)
Vavakova.pdf (37,4 kB)
Vopatova.pdf (37,3 kB)
Vrana.pdf (37,4 kB)
cardiologia_et_medicina_interna_sro.pdf (37,4 kB)
Ambulantni_centrum_pro_vady_phybovaho_aparatu_sro.pdf (37,4 kB)
Chomiak.pdf (37,5 kB)
 1 - 25 z 210