Úřední deska - Stav k 23.11.2017 1 - 25 z 204  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP - vyhlášené výběrová řízení v oboru radiologie a zobrazovací metody S-MHMP 1815711/2017 ZDR Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
23.11.2017 08.01.2018 1815711-17_radiologie_a_zobrazovaci_metody.pdf (141,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy vyhr. parkoviště pro vozidlo osoby ZTP/P UMCP3 113053/2017 OD/2654/17/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
23.11.2017 11.12.2017 2654a-Ripska-UD.pdf (747,7 kB)
2654-situace_dopravniho_znaceni.pdf (292,6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozh+OOP-film.tech-Kubelík+Ondříč UMCP3 112219/2017 OD/2635/17/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
22.11.2017 08.12.2017 17.2635a-DS-Kubel_obe_strany_Ondric-film_v_ch-Film_Makers.pdf (369,9 kB)
situace-2635-film-Kubel_Ondric.pdf (81,1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozh+OOP-ZUK-Fibichova+Kubelíkova UMCP3 110411/2017 OD/2583/17/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
22.11.2017 08.12.2017 17.2583a-DS-2x_Fibich_4x_Kubel-vstup_do_komor_v_ch-Temo_Telekom.pdf (369,4 kB)
situace_1-2583-komory-Fibich_Kubel.pdf (131,6 kB)
situace_2-2583-komory-Fibich_Kubel.pdf (104,3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Čajkovského 14 UMCP3 111534/2017 OD/2637/17/Se Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
22.11.2017 08.12.2017 17-2637_OOP_Cajkovskeho_14-18_-_Vanocni_setkani_deti_z_..._OSV_.pdf (395,8 kB)
17-2637_-_Cajkovskeho_14_-_DZ_B_28_E_13.pdf (119,6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Čáslavská 9 č.p. 2123 parc. č. 3015rozhodnutí o změně, k.ú. Vinohrady ke Zn: OV/1432/16/Fa UMCP3 101376/2017 OV/1778/17/Fa Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
22.11.2017 08.12.2017 2017-rozhodnuti_o_zmene_stavby_II_Caslavska_9.pdf (391,0 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy Slavíkova 1379/20 UMCP3 111815/2017 OD/2641/17/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
21.11.2017 07.12.2017 2641a-Slavikova-UD.pdf (609,6 kB)
2641-graficka_priloha.pdf (82,0 kB)
Exekutorské úřady Dražby EÚ Trutnov - EX 489/17-38 dražební vyhláška MV EX 489/17-38 Bohutínský Jan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:42234140, Jan Bohutínský
DS: d7itegh, Ječná 479, 541 03 Trutnov, Czech Republic
Bohutínský Jan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:42234140, Jan Bohutínský
DS: d7itegh, Ječná 479, 541 03 Trutnov, Czech Republic
21.11.2017 10.01.2018 489_17_draz_vyhl.pdf (112,2 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Opatření obecné povahy - vyhr. parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 112236/2017 OD/2650/17/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
21.11.2017 07.12.2017 2650a-Zvonarova-UD.pdf (748,0 kB)
2650-situace_dopravniho_znaceni.pdf (442,6 kB)
Jiné instituce Nezařazené dokumenty PREdistribuce - přerušení dodávky elektřiny 12.12.2017-ul.Zvonařova č.p.1199 a ul.Slavíkova č.p.1190 UMCP3 112344/2017 Tomáš Polena - ELEKTRO-MONT, IČ:41166116
Frýdecká 402, 199 00 Praha 9
Tomáš Polena - ELEKTRO-MONT, IČ:41166116
Frýdecká 402, 199 00 Praha 9
21.11.2017 13.12.2017 mc03es68501d9e.PDF (34,6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozh+OOP-výkopy+uzav-Lipanská+Bořivoj UMCP3 112226/2017 OD/2460/17/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
21.11.2017 07.12.2017 17.2460a-DS-Lipanska_Borivojova-vykopy-Prakan_Bonnerova_.pdf (370,8 kB)
situace-2460-vykopy-Lipan_Borivoj.pdf (392,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí + OOP - prodej ryb - nám. Jiřího z Poděbrad 6/1554, k.ú. Vinohrady UMCP3 110977/2017 OD/2479/17/Ku Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
20.11.2017 06.12.2017 2479a-17_OOP_nam._Jiriho_z_Podebrad.pdf (381,5 kB)
2479-17-Gp.pdf (44,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby 465-Ž,2848-Ž,Seifertova 15,15a_Nást+PřístBD_ÚR_Sdělení_RozšířÚčastŘíz UMCP3 103518/2017 OV/1982/17/Sav/z-2 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Úřad Městské části Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
20.11.2017 06.12.2017 465-Z_2848-Z_Seifertova_15_15a_Nast_PristBD_UR_Vyrozumeni_RozsirOkruhuUcastRizeni_VV_Neznamy_pobyt.pdf (420,1 kB)
Městská část Praha 3 Rada městské části Vyvěšení na ÚD - Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2931/152 v k.ú. Žižkov UMCP3 111364/2017 OMA/Ji Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
20.11.2017 06.12.2017 Usneseni_RMC_c._766_ze_dne_15.11.2017-Zamer_pronajmu_casti_pozemku_parc.c._2931-152_v_k.u._Zizkov.pdf (15,4 kB)
Jiné instituce Nezařazené dokumenty PREdistribuce, a.s. - přerušení dodávky elektřiny 8.12.2017 - Čáslavská č.p.1749/6, č.p.1750/8 UMCP3 111422/2017 Kormak Praha, a.s.
K Sokolovně 667, 104 00 Praha 10
Kormak Praha, a.s.
K Sokolovně 667, 104 00 Praha 10
20.11.2017 11.12.2017 mc03es68501bbb.PDF (30,8 kB)
Městská část Praha 3 Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Výběrové řízení oddělení správního a živnostenského rejstříku OŽ UMCP3 110083/2017 OPPM Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
17.11.2017 03.12.2017 vyberove_rizeni_27-2017_-_kopie.pdf (56,1 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy MHMP - výběrové řízení vyhlášené v oboru gerontopsychiatrie a klinická onkologie S-MHMP 1800968/2017 ZDR,S-MHMP 1794647/2017 ZDR Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
16.11.2017 02.01.2018 1794647-17_klinicka_onkologie.pdf (143,3 kB)
1800968-17_gerontopsychiatrie.pdf (142,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí - Laubova 2128/10 UMCP3 110200/2017 OD/2585/17/Re Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
16.11.2017 04.12.2017 Grafika_-_Laubova.pdf (58,5 kB)
2585a-17_OOP_Laubova_Scheinkonig_.pdf (380,3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy opatření obecné povahy - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 109858/2017 OD/2629/17/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 2629_mapa-anonymizace_1_.pdf (94,7 kB)
2629-_sudomA_L_skA_opatreni_obecne_povahy-anonymizace.pdf (689,2 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy opatření obecné povahy - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 109884/2017 OD/2548/17/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 2548_mapa_nove-anonymizace.pdf (143,7 kB)
2548_u_rajske_zahrady_opatreni_obecne_povahy-anonymizace.pdf (692,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy opatření obecné povahy - povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP UMCP3 109864/2017 OD/2630/17/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 2630_rohA_ATova_opatreni_obecne_povahy-anonymizace.pdf (683,0 kB)
2630_mapa-anonymizace.pdf (138,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí kulturní akce Advent 2017 UMCP3 110372/2017 OD/2627/17/Če Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 2627a-nam._Jiriho-MC-DS.pdf (382,1 kB)
2627-graficka_priloha.pdf (119,8 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozh+OOP-film.technika-Slavíkova UMCP3 110414/2017 OD/2621/17/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 17.2621a-DS-Slavikova_12az22-film_v-Dikycau.pdf (369,6 kB)
situace-2621-film-Slavikova.pdf (173,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby 931/Ž, Řehořova 25, prodloužení platnosti stavebního povolení UMCP3 101500/2017 OV/1951/17/Kva Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 931-Z_Rehorova_25.pdf (154,9 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozh+OOP-film.technika-Vinohradská UMCP3 110419/2017 OD/2589/17/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.11.2017 01.12.2017 17.2589a-DS-Vinohr._parking-film_v-Film_Hunters.pdf (370,2 kB)
situace-2589-film-Vinohradska.pdf (242,5 kB)
 1 - 25 z 204