Úřední deska - Stav k 18.08.2018 1 - 25 z 179  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Blahníkova 735/12 - žádost o prominutí lhůty pro přerušení řízení UMCP3 144068/2018 OV/1185/18/KW Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
17.08.2018 03.09.2018 18-_Cimburkova_7-_zamitnuti_zad.o_dodatec.pov.-_381-Z.pdf (389,3 kB)
Městská část Praha 3 Odbor kancelář úřadu-výběrové řízení-pracovní místo Výběrové řízení 23 - OSV ref. sociální práce UMCP3 130852/2018 OPPM Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
16.08.2018 01.09.2018 vyberove_rizeni_23-2018_ref._OSV_-soc._prace_-_kopie.pdf (61,6 kB)
Exekutorské úřady Dražby Dokumenty 067 EX 500002/18-8-dražební vyhláška 067 EX 500002/18 Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic
16.08.2018 27.09.2018 CUP1716-EX_50000218-8_DTR20180815_333882081938373988.pdf (106,3 kB)
Exekutorské úřady Dražby 163EX 1093/16-184 Dražební vyhláška movité věci - nářadí atd. 163EX 1093/16-184 Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka, IČ:72074116, Monika Michlová
DS: 5phtq8y, Štefánikova 1977/9, 741 01 Nový Jičín
Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka, IČ:72074116, Monika Michlová
DS: 5phtq8y, Štefánikova 1977/9, 741 01 Nový Jičín
16.08.2018 01.11.2018 1601093184.pdf (214,9 kB)
Exekutorské úřady Dražby 163EX 1093/16-185 Dražební vyhláška movité věci - unimobuňky a vybavení 163EX 1093/16-185 Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka, IČ:72074116, Monika Michlová
DS: 5phtq8y, Štefánikova 1977/9, 741 01 Nový Jičín
Michlová Monika, Mgr., Ing. - soudní exekutorka, IČ:72074116, Monika Michlová
DS: 5phtq8y, Štefánikova 1977/9, 741 01 Nový Jičín
16.08.2018 01.11.2018 1601093185.pdf (217,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy OZŘ - Besip 2970325, Cimburkova - Seifertova UMCP3 144709/2018 OD/1754/18/Ku Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
16.08.2018 03.09.2018 OZR_Cimburkova_x_Seifertova.pdf (439,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Stanovení DZ-U Rajské zahrady 1019/18, k.ú. Žižkov UMCP3 110865/2018 OD/1387/18/Mr Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
16.08.2018 03.09.2018 situace_1387-U_Rajske_zahrady_18_stanoveni.pdf (208,6 kB)
18-1387-verejna_vyhlaska-stanoveni_U_Rajske_zahrady_18_-anonymizace.pdf (728,8 kB)
Magistrát hlavního města Prahy Dokumenty Magistrátu hl. m. Prahy VŘ revmatologie, neurochirurgie, algeziologie, nutriční terapeut S-MHMP 1234778/2018 ZDR, S-MHMP 1234782/2018 ZDR,S-MHMP 1234784/2018 ZDR, S-MHMP 1242030/2018 ZDR Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a soc. péči
Helena.Zelenkova@praha.eu
15.08.2018 25.09.2018 1234778-18_revmatologie.pdf (146,0 kB)
1234782-18_neurochirurgie.pdf (146,0 kB)
1234784-18_algeziologie.pdf (146,3 kB)
1242030-18_nutricni_terapeut.pdf (145,2 kB)
Jiné instituce Magistráty a obce ČR Veřejná vyhláška_Havlíček 30500/2018/SD-JH Město Votice, IČ:00232963
DS: 9gbbwng, Komenského nám. 700, 259 01 Votice, Czech Republic
Město Votice, IČ:00232963
DS: 9gbbwng, Komenského nám. 700, 259 01 Votice, Czech Republic
15.08.2018 31.08.2018 Verejna_vyhlaska_Havlicek.pdf (449,5 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozh+OOP-stav.zábor-Křišťanova UMCP3 143600/2018 OD/1693/18/Pe Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.08.2018 31.08.2018 18.1693a-DS-Kristanova_9-stav.vytah_ch_DZ-SAS_Global.pdf (413,4 kB)
situace-1693-st.vytah-Kristanova.pdf (168,1 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí ,oop - Žádost o filmování - Lucemburská 2136/16 UMCP3 143616/2018 OD/1697/18/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.08.2018 31.08.2018 1697_-Lucemburska_film_opatreni.pdf (426,1 kB)
nova.pdf (95,7 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy rozhodnutí, oop Žádost o kontejner - Blahníkova 14 UMCP3 143618/2018 OD/1767/18/Lo Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3 - Praha 3
15.08.2018 31.08.2018 1767_blahnikova_inter.eko_opatreni.pdf (426,2 kB)
intereko.pdf (123,5 kB)
Exekutorské úřady Dražby 147EX 853/16-161 Dražební vyhláška - prodej nemovitosti - opakovaná - N 147EX 853/16-161 Hanák Ondřej, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:43914624, Ondřej Hanák
DS: gqeswhz, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Hanák Ondřej, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:43914624, Ondřej Hanák
DS: gqeswhz, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Czech Republic
15.08.2018 21.09.2018 1600853161.pdf (315,4 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Boleslavská 1906/9 - žádost o SP UMCP3 139877/2018 OV/1174/18/KW Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
15.08.2018 31.08.2018 18-_Boleslavska_9-_zatepl.-_1906-V.pdf (188,4 kB)
Městská část Praha 3 Rada městské části Vyvěšení na ÚD - Záměr prodeje spoluvl.podílu id.126/11916 k pozemku parc.č. 2800 v k.ú. Žižkov UMCP3 130497/2018 OMA/Ji-Na-do 29.8.2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 30.08.2018 Usneseni_RMC_c._507_ze_dne_8.8.2018-Zamer_prodeje_spoluvlastnickeho_podilu_o_velikosti_id._126-11916_k_zastavenemu_pozemku_parc.c._2800_v_k.u._Zizkov.pdf (25,8 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí o stavební zábor-Lipanská 310/12 UMCP3 129754/2018 OD/1769/18/Mr Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 30.08.2018 01769a-18-OOP_Lipanska_12_Spol.vlastniku_jednotek_Lipanska_12_-kontejner_PRODLOUZENI_II._.pdf (425,8 kB)
situace_1517-Lipanska_12-kontejner.pdf (94,6 kB)
Městská část Praha 3 Odbor dopravy Rozhodnutí o stavební zábor-Kubelíkova 57 UMCP3 129756/2018 OD/1763/18/Mr Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 30.08.2018 situace_128486-Kubelikova_kontejner.pdf (123,7 kB)
01763a-18-OOP_Kubelikova_57_KOMPLEXIS_-kontejner_vytah.pdf (425,9 kB)
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Hraniční 3, přístavba výtahu, ÚR +SP - Rozhodnutí UMCP3 126174/2018 OV/1124/18/Her Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 30.08.2018 Rozhodnuti_-_Hranicni_3_-_vytah_UR_SP.pdf (494,5 kB)
Městská část Praha 3 Volby Rozhodnutí o registraci ANO 2011 UMCP3 130483/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 31.12.2018 Rozhodnuti_o_registraci_ANO.pdf (90,9 kB)
Městská část Praha 3 Volby Rozhodnutí o registraci Česká pirátská strana UMCP3 130488/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 31.12.2018 Rozhodnuti_o_registraci_Ceska_piratska_strana.pdf (90,9 kB)
Městská část Praha 3 Volby Rozhodnutí o registraci ČSSD UMCP3 130491/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 31.12.2018 Rozhodnuti_o_registraci_CSSD.pdf (91,1 kB)
Městská část Praha 3 Volby Rozhodnutí o registraci DSSS UMCP3 130500/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 31.12.2018 Rozhodnuti_o_registraci_DSSS.pdf (91,0 kB)
Městská část Praha 3 Volby Rozhodnutí o registraci Koalice pro Prahu 3 - ODS, KDU-ČSL, Svobodní UMCP3 130547/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 31.12.2018 Rozhodnuti_o_registraci_Koalice_pro_Prahu_3_-_ODS_KDU-CSL_Svobodni.pdf (91,9 kB)
Městská část Praha 3 Volby Rozhodnutí o registraci KSČM UMCP3 130550/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 31.12.2018 Rozhodnuti_o_registraci_KSCM.pdf (91,1 kB)
Městská část Praha 3 Volby Rozhodnutí o registraci Starostové pro Prahu UMCP3 130565/2018 Městská část Praha 3, Úřad městské části
Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
Městská část Praha 3, IČ:00063517
Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
14.08.2018 31.12.2018 Rozhodnuti_o_registraci_Starostove_pro_Prahu.pdf (91,3 kB)
 1 - 25 z 179